Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Start at Best: χρηματοδοτικό εργαλείο προς όφελος καινοτόμων Startups και ΜμΕ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 09/03/2020

Hero Image

 

Το ευρωπαϊκό project Start at Bestτο οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της καινοτομίας στο εργασιακό περιβάλλον και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα πλαίσιο «Horizon 2020», καλεί Startups και μικρού ή μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις να καταθέσουν τις προτάσεις τους και να λάβουν χρηματοδοτήσεις.  

Το εν λόγω πρόγραμμα διαθέτει συνολικά 225.000 ευρώ, τα οποία θα μοιραστούν σε (μέχρι) και 30 εταιρείες. Επομένως κάθε εταιρεία θα λάβει χρηματοδοτήσεις ύψους 7.500 ευρώ.

Δεκτοί θα γίνονται υποψήφιοι που εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

  1. Jobs, Teams and Technology
  2. Organisational Structures, Management and Processes
  3. Employee Driven Improvement and Innovation
  4. Co-Created Leadership and Employee Voice

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η καινοτομία στο χώρο εργασίας μπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις της ΕΕ, και ιδίως οι ΜΜΕ, πρέπει να είναι προετοιμασμένες για τις αλλαγές που επιφέρουν ο ψηφιακός μετασχηματισμός και  οι νέοι τρόποι εργασίας. Ενόψει αυτών των προκλήσεων, το Start at Best project αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην ενίσχυση της προβολής και ευαισθητοποίηση των ΜΜΕ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων για τη σημασία της καινοτομίας στο χώρο εργασίας.   

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν έως τις 6 Μαΐου 2020 στις 17.00. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και τη φόρμα συμμετοχής, πατήστε εδώ.

Open call: https://startatbest.eu/open-calls/call-for-funding-proposals-n20200302-eu/