Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Αύξηση στη χρηματοδότηση με στόχο την ενίσχυση της πράσινης καινοτομίας και της γυναικείας επιχειρηματικότητας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 13/03/2020

Hero Image

Σημαντική αύξηση στον προϋπολογισμό του European Innovation Council (EIC) Pilot αναμένεται να υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο τη στήριξη και ανάπτυξη ΜμΕ με ρηξικέλευθες τεχνολογικές καινοτομίες που μπορούν να δημιουργήσουν νέες αγορές. Η αναμενόμενη αύξηση πρόκειται να εδραιωθεί στο επικείμενο πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έρευνα και την καινοτομία Horizon Europe (2021 – 2027).

Aναμένεται η δημοσίευση νέας προκήρυξης στο πλαίσιο του EIC Accelerator για «πράσινες» start-ups και ΜμΕ. Οι εταιρείες καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 19 Μαΐου 2020, στις οποίες θα πρέπει να παρουσιάσουν τον τρόπο με τον οποίο η καινοτομία τους συνεισφέρει στην εκπλήρωση των στόχων του European Green Deal. Η προκήρυξη του EIC Accelerator Pilot που αφορά όλους τους τομείς θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 7 Οκτωβρίου 2020 (cut-off date)

Επιπλέον ευκαιρίες για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας θα δοθούν σε εταιρείες με γυναίκες διευθύνουσες συμβούλους (ή σε παρόμοιες διοικητικές θέσεις) προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το 25% των τελικών υποψηφιοτήτων στην προκήρυξη του EIC Accelerator Pilot, θα είναι εταιρείες με γυναίκες επικεφαλής. Εάν, μετά τον πρώτο γύρο της απομακρυσμένης αξιολόγησης, το ελάχιστο όριο του 25% των εταιρειών που θα επιλεγούν για τις συνεντεύξεις του τελικού σταδίου δεν διοικούνται από γυναίκες, θα προγραμματιστούν επιπλέον συνεντεύξεις.

Νεότερη έκδοση του Προγράμματος Εργασίας του EIC εκδόθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου και η τελική έκδοση αναμένεται να γίνει στα τέλη Μαρτίου, αντικαθιστώντας το τρέχον Πιλοτικό Πρόγραμμα Εργασίας EIC 2018 – 2019.