Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Το site του FP CUP είναι up and running!

Ημερομηνία δημοσίευσης: 19/05/2020

Hero Image

Το νέο Ευρωπαϊκό έργο FP CUP (Framework Partnership Agreement for Copernicus User Uptake) επιδιώκει να ενθαρρύνει την εντατικότερη χρήση των δεδομένων και υπηρεσιών του προγράμματος Copernicus για τη δημιουργία νέων εφαρμογών.

Οι δράσεις του έργου υλοποιούνται από Ευρωπαϊκή κοινοπραξία 48 εταίρων από 23 χώρες και περιλαμβάνουν:

 • ενημερωτικές δράσεις όπως ημερίδες και σεμινάρια,
 • δράσεις υποστήριξης και εκπαίδευσης φορέων που ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση των υπηρεσιών του Copernicus,
 • δράσεις διασύνδεσης εταιρειών και ερευνητικών φορέων με δημόσιους φορείς
 • δράσεις για την εύρεση χρηματοδότησης

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο είναι διαθέσιμες στην κεντρική ιστοσελίδα του FP CUP. Στην Ελλάδα, αυτές οι δράσεις υλοποιούνται από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ.

Για την καλύτερη χαρτογράφηση του ελληνικού οικοσυστήματος του Earth Observation και των αναγκών του, μπορείτε να συμπληρώσετε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο για τις δράσεις που σας ενδιαφέρουν και σας αφορούν.

Το ‘Copernicus’ είναι το πρόγραμμα γεω-επισκόπησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο παρατηρεί το περιβάλλον και τον πλανήτη μας προς όφελος όλων των ευρωπαίων πολιτών. Επιπλέον, βοηθά στην προστασία από κρίσεις και φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές.

Τα δεδομένα που συγκεντρώνει το πρόγραμμα αναλύονται με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούν δείκτες χρήσιμους σε ερευνητές και τελικούς χρήστες παρέχοντας πληροφορίες για τρέχουσες, παρελθούσες και μελλοντικές τάσεις. Επιπλέον, τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία πολλών τύπων προϊόντων, όπως στατιστικά και τοπογραφικοί χάρτες.

Τον συντονισμό και τη διαχείριση του Copernicus έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώ η υλοποίηση γίνεται σε συνεργασία με τα κράτη μέλη.

Το πρόγραμμα Copernicus:

 • συνεισφέρει στην ευρωπαϊκή επιστημονική και τεχνική αριστεία
 • επιτρέπει πλήρη, ελεύθερη και ανοιχτή πρόσβαση στα δεδομένα που συγκεντρώνει

Απευθύνεται σε:

 • Επιστήμονες
 • Υπεύθυνους χάραξης πολιτικής
 • Επιχειρηματίες
 • Απλούς πολίτες

Οι υπηρεσίες και τα δεδομένα του προγράμματος Copernicus αφορούν στους τομείς της Ατμόσφαιρας, της Θάλασσας, της Ξηράς, της Κλιματικής Αλλαγής, της Ασφάλειας και τις Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Το Copernicus αποτελεί ένα μοναδικό και αποτελεσματικό εργαλείο, που συνεχώς εξελίσσεται, έχει ανοιχτή πρόσβαση και μπορεί να δημιουργήσει:

 • Νέες εφαρμογές
 • Νέες ευκαιρίες
 • Νέες αγορές
 • Νέες δουλειές

Δεκάδες χιλιάδες χρήστες χρησιμοποιούν ήδη τα δεδομένα του, που είναι δωρεάν διαθέσιμα.