Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια θέση στελέχους Προοπτικής Διερεύνησης [Foresight_June20]

Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2020

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση στελέχους προοπτικής διερεύνησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με έδρα την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη. 

» Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης [pdf]

Οι  ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο praxi@praxinetwork.gr μέχρι την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 και ώρα 17:00