Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

FutureProof – Το νέο ερευνητικό έργο της Έδρας UNESCO για την «Προοπτική Διερεύνηση» με στόχο την ευημερία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ημερομηνία δημοσίευσης: 02/07/2020

Hero Image

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μέσω της  Έδρας UNESCO για την «Προοπτική  Διερεύνηση» (foresight), συμμετέχει στο ερευνητικό έργο FutureProof που σχετίζεται άμεσα με τη μελλοντική ευημερία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο FutureProof χρησιμοποιεί μεθοδολογίες προοπτικής διερεύνησης (foresight) για τη συνεργατική ανάπτυξη νέων υπηρεσιών καινοτομίας προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα ανταποκρίνονται καλύτερα στις μελλοντικές τους ανάγκες, με ορίζοντα το 2030. Ταυτόχρονα προσπαθεί να απαντήσει σε μία από τις πιο καίριες ερωτήσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παγκοσμίως: «Πώς μπορεί μια επιχείρηση να λειτουργήσει ανταγωνιστικά με επιτυχία σε αυτόν τον διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο;».

Στο πλαίσιο αυτό, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ έχει ξεκινήσει μια διαδικασία για την ανίχνευση και καταγραφή τάσεων και παραγόντων αλλαγής που ενδέχεται να επηρεάσουν καθοριστικά τις μελλοντικές ανάγκες των επιχειρήσεων μέσω μιας ανοιχτής πλατφόρμας που κατασκευάστηκε για αυτόν τον σκοπό.

Η εν λόγω πλατφόρμα βασίζεται στη δύναμη της συλλογικής ευφυΐας για την αναγνώριση νέων τάσεων και για την αξιολόγηση του πιθανού αντικτύπου τους στο μέλλον. Για να ενημερωθείτε για τις νέες τάσεις, να τις αξιολογήσετε και να προσθέσετε και όσες λείπουν και πιστεύετε πως θα κάνουν τη διαφορά, επισκεφθείτε την πλατφόρμαhttps://futureproof.gremlin.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον δρ Επαμεινώνδα Χριστοφιλόπουλο, epaminondas@praxinetwork.gr