Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Eramet Real-time Monitoring Challenge 2020

Ημερομηνία δημοσίευσης: 14/09/2020

Hero Image

To Περιφερειακό Κέντρο Ελλάδας για τις Πρώτες Ύλες ΕΙΤ RawMaterials HUB-Regional Center Greece , το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του ΕΙΤ RawMaterials του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ερευνάς & Τεχνολογίας EIT -European Institute of Technology (EIT), ενημερώνει την Ελληνική και Κυπριακή κοινότητα για μία νέα πρόσκληση/πρόκληση καινοτομίας προς τις μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις του κλάδου των ΟΠΥ.

Στο πλαίσιο αυτό, το EIT RawMaterials και το Eramet ενώνουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να ενισχύσουν την προσπάθεια της Ευρώπης για βιωσιμότητα των Ορυκτών Πρώτων Υλών και συστήνουν το Eramet Real-time Monitoring Challenge 2020.  Η δράση αυτή στοχεύει στην ανάδειξη καινοτόμων, αποδοτικών και φιλικών προς το περιβάλλον, διεργασιών προκειμένου να ενισχύσει τις δυνατότητες επεξεργασίας πρώτων υλών μέσω ψηφιακών λύσεων. Το πεδίο αναζήτησης εκτείνεται σε ευρύ φάσμα έξυπνων τεχνικών μέτρησης/καταγραφής (in situ sensors, Real time sensors, Test automation, 3D Imaging etc) με στόχο την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που θα επιτρέπουν την παρακολούθηση και παραμετροποίηση ενός τυπικού διαγράμματος ροής με αποτέλεσμα τον ποιοτικό έλεγχο των ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων.

Οι συμμετέχοντες διεκδικούν χρηματικό έπαθλο 50.000 ευρώ και σημαντικά οφέλη όπως, η άμεση σύνδεση με τη συναφή βιομηχανία σε επίπεδο έρευνας αλλά και εμπορικής εφαρμογής.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο rcgreece@metal.ntua.gr