Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις συμβούλου μεταφοράς τεχνολογίας (TTO_ATH_SEP20_SR)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 05/10/2020

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με έδρα την Αθήνα.

» Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης [pdf]

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους, μέχρι την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 17:00.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Παράταση προθεσμίας έως τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 17:00

ΠΡΟΣΟΧΗ! 2η παράταση προθεσμίας έως τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 17:00