Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τρεις θέσεις Συμβούλων Μεταφοράς Τεχνολογίας με έδρα την Αθήνα ή το Ηράκλειο Κρήτης (TTO_ATH_HER_OCT20_JRS)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 13/10/2020

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τρεις (3) θέσεις ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με έδρα την Αθήνα ή το Ηράκλειο Κρήτης.

» Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης [pdf]

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους, μέχρι την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 17:00.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Παράταση προθεσμίας μέχρι την Παρασκευή, 6/11/2020 και ώρα 17:00.