Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τρεις θέσεις senior στελεχών διοικητικής υποστήριξης (SENIOR_ADMIN_OCT20)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/10/2020

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τρεις θέσεις senior στελεχών διοικητικής υποστήριξης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με έδρα την Αθήνα ή το Ηράκλειο Κρήτης.

» Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης [pdf]

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους, μέχρι την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 17:00.