Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Επιχειρηματικές ευκαιρίες από ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς προ-εμπορικής έρευνας και ανάπτυξης (PCP) για τη δημιουργία ευφυών συστημάτων στον τομέα της υγείας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/10/2020

Hero Image

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες με τη μορφή της υποβολής προσφορών παροχής λύσεων στον τομέα της υγείας από τα ευρωπαϊκά έργα THALEA 2 και Health Status Monitor καθώς και από άλλες δημόσιες αρχές

Στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων για την προμήθεια καινοτόμων λύσεων (PPI) και προ-εμπορικών δημόσιων συμβάσεων (PCP) για την προμήθεια υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης, αναδεικνύονται ευκαιρίες αγοράς για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και τους ερευνητικούς οργανισμούς για υποβολή προσφορών και την υλοποίηση έργων ως προμηθευτών προς κοινοπραξίες ευρωπαϊκών αναθετουσών αρχών.

Συγκεκριμένα: 

Α) Μέσω του ευρωπαϊκού έργου THALEA 2 έχει ανακοινωθεί πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια διαλειτουργικών λύσεων τηλεϊατρικής εντατικών μονάδων οι οποίες να υπερβαίνουν την υπάρχουσα στάθμη τεχνικής της αγοράς. Αναθέτουσες αρχές είναι η Πανεπιστημιακή Κλινική του Άαχεν (Γερμανία) και το Γενικό Νοσοκομείο της Βιέννης (Αυστρία).

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 6 Νοεμβρίου 2020

  • Περισσότερες πληροφορίες για τη διακήρυξη αυτή στα αγγλικά μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο της Ευρωπαϊκής πλατφόρμας TED εδώ.
  • Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το ευρωπαϊκό έργο Thalea 2 PPI εδώ.

Β) Μέσω του ευρωπαϊκού έργου Health Status Monitor έχει ανακοινωθεί διακήρυξη προ-εμπορικής δημόσιας σύμβασης (PCP) για την υποβολή προσφορών και την προμήθεια υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης για τη δημιουργία  καινοτόμων λύσεων πληροφορικής   με αντικείμενο την τηλεπαρακολούθηση υπερτασικών ασθενών. Οι αναθέτουσες αρχές είναι μια κοινοπραξία πέντε οργανισμών από την Ιταλία, Σουηδία Κροατία και Τουρκία.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 13 Νοεμβρίου 2020

Περισσότερες πληροφορίες στα αγγλικά:

  • Δείτε τη διακήρυξη της δημόσιας σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στην Ευρωπαϊκή πλατφόρμα TED εδώ.
  • Website του έργου: https://www.hsmonitor-pcp.eu/

Γ) Ιταλικός δήμος έχει ανακοινώσει διακήρυξη προ-εμπορικής δημόσιας σύμβασης (PCP) για την  υποβολή προσφορών προμήθειας υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης. Αφορά στην ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων για την προστασία των λιμνών από καιρικά φαινόμενα, προστασία της ιχθυοπανίδας , τη συνεχή παρακολούθηση φυσικών, χημικών και βιολογικών παραμέτρων, δυναμικές προβλέψεις για την διατήρηση του οικοσυστήματος των λιμνών.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 30 Νοεμβρίου 2020

  • Δείτε τη δημοσίευση διακήρυξης της δημόσιας σύμβασης στην Ευρωπαϊκή πλατφόρμα TED εδώ.

Δ) Ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ελικοπτέρων

Ιταλική περιφερειακή αρχή (Σαρδηνία) έχει ανακοινώσει διακήρυξη προ-εμπορικής δημόσιας σύμβασης (PCP) για την  υποβολή προσφορών προμήθειας υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης. Αφορά στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ελικοπτέρων υπό ακραίες καιρικές συνθήκες. Συγκεκριμένα, αναμένεται η ανάπτυξη ευφυών συστημάτων για την βελτίωση της ικανότητας αντίληψης των καταστάσεων των διασωστών και της επιχειρησιακής τους ικανότητας.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 25 Νοεμβρίου 2020

  • Δείτε τη δημοσίευση διακήρυξης της δημόσιας σύμβασης στην Ευρωπαϊκή πλατφόρμα TED εδώ.