Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια (1) θέση στελέχους διαχείρισης-υποστήριξης συνεργατικού σχηματισμού (TTO_ATH_NOV_20_MGHBIO)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/11/2020

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια (1) θέση στελέχους διαχείρισης-υποστήριξης συνεργατικού σχηματισμού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με έδρα την Αθήνα.

» Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης [pdf]

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους, μέχρι την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 17:00.

Για την υποβολή αίτησης, παρακαλούμε να διαβάσετε το αναλυτικό κείμενο της προκήρυξης και να ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Παράταση προθεσμίας έως την Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 17:00.