Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια (1) θέση Cluster Manager (ΤΤΟ_ATH_HER_JAN_21_HDHC)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 27/01/2021

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια (1) θέση Cluster Manager με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου με έδρα την Αθήνα ή το Ηράκλειο Κρήτης.

» Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης [pdf]

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους μέχρι την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 17:00.

Για την υποβολή αίτησης, παρακαλούμε να διαβάσετε το αναλυτικό κείμενο της προκήρυξης και να ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων μέχρι την Πέμπτη, 11/3/2021 και ώρα 17:00

ΠΡΟΣΟΧΗ! 2η παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων μέχρι την Παρασκευή, 26/3/2021 και ώρα 17:00