Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια (1) θέση συμβούλου μεταφοράς τεχνολογίας (TTO_PAT_ FEB_2021)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 04/02/2021

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια (1) θέση συμβούλου μεταφοράς τεχνολογίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με έδρα την Πάτρα.

» Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης [pdf]

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους μέχρι την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 17:00.

Για την υποβολή αίτησης, παρακαλούμε να διαβάσετε το αναλυτικό κείμενο της προκήρυξης και να ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων μέχρι την Πέμπτη, 11/3/2021 και ώρα 17:00.

ΠΡΟΣΟΧΗ! 2η παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων μέχρι την Παρασκευή, 26/3/2021 και ώρα 17:00.