Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια (1) θέση στελέχους Επικοινωνίας & Marketing (MARK_FEB_21)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/02/2021

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια (1) θέση στελέχους Επικοινωνίας & Marketing με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με έδρα την Αθήνα.

» Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης [pdf]

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους μέχρι την Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021 και ώρα 17:00.

Για την υποβολή αίτησης, παρακαλούμε να διαβάσετε το αναλυτικό κείμενο της προκήρυξης και να ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων έως την Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021 και ώρα 17:00.