Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Εγγραφή νέου μέλους στο PRAXIClub

Όνομα
Επώνυμο
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Οργανισμός/Εταιρία
Ταχυδρομική διεύθυνση Οργανισμού/Εταιρίας (οδός, αριθμός, πόλη, ΤΚ)
Δραστηριότητα Οργανισμού/Εταιρίας
Μορφή/Τύπος Οργανισμού/Εταιρίας
Θέση στον Οργανισμό/Εταιρία
Τηλέφωνο
Μήνυμα