Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Εγγραφή στη λίστα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Δικτύου ΠΡΑΞΗ (PRAXIClub membership)

 

Προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις μέσω e-mail αναφορικά με θέματα επιχειρηματικότητας, έρευνας και καινοτομίας και ειδικότερα, εκδηλώσεις πληροφόρησης και επιμόρφωσης, ευκαιρίες δικτύωσης και συνεργασίας, χρηματοδοτικά προγράμματα και υπηρεσίες υποστήριξης καινοτομίας, παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:
[Τα πεδία με αστερίσκο (*) συμπληρώνονται υποχρεωτικά]
Όνομα *
Επώνυμο *
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου *
Τηλέφωνο *
Οργανισμός/Εταιρία
Ταχυδρομική διεύθυνση Οργανισμού/Εταιρίας (οδός, αριθμός, πόλη, ΤΚ)
Δραστηριότητα Οργανισμού/Εταιρίας
Μορφή/Τύπος Οργανισμού/Εταιρίας
Θέση στον Οργανισμό/Εταιρία
Μήνυμα
Πατώντας "Εγγραφή", συμφωνείτε πως έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πολιτική προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όπως και τους όρους χρήσης του ιστοτόπου ΙΤΕ / Δικτύου ΠΡΑΞΗ.