Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) είναι ένα από τα μεγαλύτερα και από τα πιο άρτια οργανωμένα, εξοπλισμένα και στελεχωμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1983 και λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η έδρα του και η Κεντρική του Διεύθυνση βρίσκονται στο Ηράκλειο της Κρήτης και αποτελείται από έξι Ερευνητικά Ινστιτούτα που λειτουργούν σε κομβικά σημεία της ελληνικής περιφέρειας:

• Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ - IΗΔΛ (Ηράκλειο, Κρήτη), 
• Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας- IΜBΒ (Ηράκλειο, Κρήτη), 
• Ινστιτούτο Πληροφορικής - ΙΠ (Ηράκλειο, Κρήτη), 
• Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών - IΥΜ (Ηράκλειο, Κρήτη), 
• Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών - IMΣ (Ρέθυμνο, Κρήτη),
• Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) (Πάτρα, Πελοπόννησος).

Επίσης, στα Ιωάννινα λειτουργεί το Τμήμα Βιοϊατρικών Ερευνών (ΙΒΕ) που υπάγεται στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας.

Άλλες σημαντικές μονάδες του ΙΤΕ είναι οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (ΠΕΚ), το Αστεροσκοπείο του Σκίνακα, το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ.

Οι ερευνητικές και τεχνολογικές κατευθύνσεις του ΙΤΕ επικεντρώνονται σε τομείς μεγάλου επιστημονικού, κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος, όπως: Μικροηλεκτρονική, Λέιζερ, Υλικά, Μοριακή Βιολογία και Γενετική, Βιοτεχνολογία, Πληροφορική, Βιοπληροφορική Ρομποτική, Τηλεπικοινωνίες, Υπολογιστικά Μαθηματικά, Χημική Μηχανική, Ανθρωπιστικές επιστήμες και Πολιτισμός.

Το ΙΤΕ έχει να επιδείξει άριστες επιστημονικές επιδόσεις, καθώς και μια σημαντική κοινωνική και οικονομική προσφορά, σε επίπεδο που το καθιστούν ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα διεθνώς.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΙΤΕ