Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Ανάπτυξη

Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, τα εργαλεία και τα δίκτυά του στον τομέα της μεταφοράς τεχνολογίας και της ερευνητικής συνεργασίας, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ αναπτύσσει πρωτοβουλίες και υλοποιεί δράσεις με σκοπό την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικούς οργανισμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Enterprise Europe Network

Διαθέτοντας εμπειρία 25 χρόνων στη μεταφορά τεχνολογίας, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ συντονίζει το ελληνικό δίκτυο Enterprise Europe Network – Hellas, μέλος του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης Enterprise Europe Network. Έχοντας πρόσβαση σε ένα διευρυμένο δίκτυο έμπειρων συνεργατών σε περισσότερες από 50 χώρες, εντός και εκτός Ευρώπης, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ προωθεί ελληνικές τεχνολογίες στο εξωτερικό και εντοπίζει για λογαριασμό ελληνικών επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών εξειδικευμένους συνεργάτες από το εξωτερικό για πιθανή εμπορική, τεχνολογική ή ερευνητική συνεργασία, παρέχοντας ταυτόχρονα υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες υποστήριξης καινοτομίας. Στην προσπάθειά του αυτή χρησιμοποιεί δοκιμασμένα για την αποτελεσματικότητά τους εργαλεία και πρακτικές, όπως βάσεις δεδομένων, δημοσιεύσεις, επιχειρηματικές αποστολές, διεθνείς ημερίδες μεταφοράς τεχνολογίας κλπ.

Επιπλέον, αναγνωρίζοντας ότι η αποτελεσματική διαχείριση της καινοτομίας συμβάλει στη δημιουργία συνθηκών βιώσιμης και διαρκούς ανάπτυξης, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ υποστηρίζει συμβουλευτικά επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αποτιμήσουν τον τρόπο διαχείρισης της καινοτομίας στο εσωτερικό τους και τη σύγκρισή τους με άλλες εταιρίες του χώρου τους παγκοσμίως (benchmarking). Παράλληλα, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ παρέχει πληροφόρηση και καθοδήγηση αναφορικά με την εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, την επίτευξη συμφωνιών εκχώρησης δικαιωμάτων και τη δημιουργία spin-offs.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε ετήσια βάση το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ διαμεσολαβεί για περίπου 35-40 επιχειρηματικές / τεχνολογικές / ερευνητικές διεθνικές συμφωνίες και παρέχει υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες υποστήριξης της καινοτομίας σε περισσότερες από 350 επιχειρήσεις, ενώ πραγματοποιεί πάνω από 100 επισκέψεις σε επιχειρήσεις και εργαστήρια για διάγνωση των αναγκών τους σε ανάπτυξη ή μεταφορά τεχνολογίας.

Διεθνής συνεργασία

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, διαθέτοντας ένα παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών, αναπτύσσει πρωτοβουλίες και υλοποιεί δράσεις που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη της ερευνητικής και τεχνολογικής συνεργασίας στις εξής γεωγραφικές περιοχές - στόχους:
  • Κίνα: Σε συνεργασία με τοπικούς φορείς το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ παρέχει υποστήριξη σε ερευνητικούς οργανισμούς και μΜΕ σε θέματα ερευνητικής και τεχνολογικής συνεργασίας. Διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια για τον «Ορίζοντα 2020», υλοποιεί αποστολές ερευνητικής και τεχνολογικής συνεργασίας, υποστηρίζει την εξεύρεση εταίρων, ερευνά το τεχνολογικό περιβάλλον και τις τάσεις που το μεταβάλλουν.
  • Ιαπωνία: Συνεργασία για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στο πλαίσιο του «Ορίζοντα 2020», προώθηση ευκαιριών χρηματοδότησης μέσω ιαπωνικών προγραμμάτων, εξεύρεση εταίρων για επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία.
  • Νότιος Αφρική: Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ σε πολυετή συνεργασία με το Υπουργείο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Νοτίου Αφρικής παρέχει υποστήριξη σε θέματα ερευνητικής και τεχνολογικής συνεργασίας.
  • Υποσαχάρια Αφρική: Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ σε συνεργασία με πληθώρα τοπικών φορέων (πανεπιστημίων, Υπουργείων και άλλων φορέων καινοτομίας) έχει αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες σε πολλές χώρες της υποσαχάριας Αφρικής (Νιγηρία, Γκάνα, Κένυα, Αιθιοπία, Μαλάουι, Ουγκάντα κλπ) μέσω των οποίων στηρίζει την ανάπτυξη συνεργασιών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.
  • Κεντρική και Νότια Αμερική: Ένα δίκτυο συνεργατών σε Βραζιλία, Αργεντινή, Μεξικό και σε αρκετές χώρες της Κεντρικής Αμερικής παρέχουν δικτύωση κυρίως σε θέματα ερευνητικής συνεργασίας.
  • Αραβική Χερσόνησος και Μέση Ανατολή: Το τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας του Δικτύου ΠΡΑΞΗ σε συνεργασία με τοπικά πανεπιστήμια, Υπουργεία και φορείς καινοτομίας, στηρίζει την ανάπτυξη συνεργασιών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.
  • Ρωσία και Νέα Ανεξάρτητα Κράτη: Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ έχει από το 2004 αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες σε πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (Ρωσία, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία, Αρμενία, Ουκρανία, Λευκορωσία, Μολδαβία) και της Κεντρικής Ασίας (Καζακστάν).

Ευρωπαϊκός κόμβος τεχνολογικής συνεργασίας Ευρώπης – Ασίας για την επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία (ASEM – Cooperation Centre for Science, Technology and Innovation, CCSTI)

Ανταποκρινόμενο στην πρόθεση του ASEM-Cooperation Center for Science Technology & Innovation (ASEM – CCSTI) για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κόμβου λειτουργίας, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ ανέλαβε την πρωτοβουλία για την ίδρυσή του. Με την καθοδήγηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και υπό την αιγίδα του Τομέα Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ) και του Υπουργείου Εξωτερικών, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ φιλοξενεί στις εγκαταστάσεις του στην Αθήνα τον ευρωπαϊκό κόμβο του ASEM – CCSTI για την τεχνολογική συνεργασία μεταξύ Ευρώπης και Ασίας και συντονίζει τη λειτουργία του. Την επίσημη έναρξη λειτουργίας του ευρωπαϊκού κόμβου σήμανε η «2η ASEM ημερίδα: επιστήμη, τεχνολογία και καινοτομία για Αειφόρο Ανάπτυξη», που πραγματοποιήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2016, στην Αθήνα.

Ο ευρωπαϊκός κόμβος λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ ευρωπαϊκών και ασιατικών ομάδων ενδιαφερομένων προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη διαλόγου και στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ βιομηχανικού και ερευνητικού κόσμου. Προωθεί ευκαιρίες για ερευνητική και επιχειρηματική συνεργασία, εντοπίζει πιθανά εμπόδια συνεργασίας σε όλο το φάσμα της καινοτομίας (π.χ. θέματα διαχείρισης διανοητικής ιδιοκτησίας, ρυθμιστικά ζητήματα κλπ), καθώς και κίνητρα για διεθνή συνεργασία. Παράλληλα, παίζει σημαντικό ρόλο στη δικτύωση με άλλους παρόμοιους φορείς ή πρωτοβουλίες, που προέρχονται από την ΕΕ, τα κράτη μέλη ή τις χώρες της Ασίας: SFIC, ASEF, KIST, κ.λπ. Σε συνεργασία με άλλες διμερείς ή διαπεριφερειακές πρωτοβουλίες (π.χ. DRAGON-STAR), ο ευρωπαϊκός κόμβος του ASEM διοργανώνει συναφείς εκδηλώσεις τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ασία (όπως το International Technology Transfer Convention 2016 στο Πεκίνο και το 2nd ASEM Seminar on Cooperation in Science, Technology and Innovation for Sustainable Development in Athens).

Δίκτυο Τεχνολογικής και Επιχειρηματικής Πληροφόρησης, ΔΕΤΕΠ: Ένας μηχανισμός τεχνολογικής πληροφόρησης προς τον ΣΕΒ και τις επιχειρήσεις από το ΙΤΕ και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

Με σκοπό την παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων ως παραμέτρου ανάπτυξης των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού, ο ΣΕΒ έθεσε σε λειτουργία τον μηχανισμό τεχνολογικής πληροφόρησης ΔΕΤΕΠ, με την τεχνική βοήθεια του ΙΤΕ και ειδικότερα τον τεχνικό συντονισμό από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Το ΔΕΤΕΠ είναι οργανωμένο σε οκτώ τομεακές ομάδες (Υγεία, Τρόφιμα, Πληροφορική και Επικοινωνίες, Νανοτεχνολογία, Υλικά και βιομηχανικές διεργασίες, Ενέργεια, Περιβάλλον και Μεταφορές), οι οποίες υποστηρίζονται από το 2011 έως σήμερα από 70 εμπειρογνώμονες από τον ερευνητικό και τον επιχειρηματικό χώρο.

Το ΔΕΤΕΠ έχει εστιάσει στον εντοπισμό 50 τεχνολογιών αιχμής, τεχνολογικών περιοχών με τεκμηριωμένο ενδιαφέρον από πλευράς της ελληνικής ερευνητικής αλλά και επιχειρηματικής κοινότητας, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια (ύπαρξη αγοράς, τεκμηριωμένης και δημοσιευμένης ερευνητικής παραγωγής, έργων έρευνας και ανάπτυξης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και ευρεσιτεχνιών). Το Δίκτυο των εμπειρογνωμόνων παρακολουθεί τις εντοπισμένες τεχνολογίες αιχμής, εξετάζει την τεχνολογική ωριμότητά τους και καταγράφει διαφαινόμενες συνέργειες σε τεχνολογικές αλυσίδες ή τεχνολογικές αλληλουχίες κυρίως διατομεακού χαρακτήρα, προς δημιουργία «τεχνολογικών αγορών» με προοπτικές προστιθέμενης αξίας για την ελληνική οικονομική δραστηριότητα. Οι πρώτοι συνδυασμοί τεχνολογιών και οι τεχνολογικές αγορές που έχουν εντοπιστεί ιεραρχήθηκαν υπό το πρίσμα της αμεσότερης επιχειρηματικής αξιοποίησης, διατυπώνοντας «προμελέτες» σκοπιμότητας για 21 διακριτές εξειδικευμένες αγορές - niche markets. Ένα διευρυμένο σώμα εμπειρογνωμόνων (περισσότεροι από 120) πρότεινε περιοχές συνέργειας ερευνητικών και επιχειρηματικών φορέων με την προβολή συγκεκριμένων έργων και δράσεων. Οι προτάσεις αυτές αφορούν στην ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας με προοπτική τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. Προϋποθέτουν τη συνεργασία επιχειρηματικών και ερευνητικών παικτών και τίθενται υπό την αιγίδα του ΣΕΒ ως τεκμηριωμένες προτεραιότητες για ενεργοποίηση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων της χώρας. Η υλοποίησή τους μπορεί να υποστηριχθεί με τη μορφή έργων εθνικής εμβέλειας, κοινών επιχειρηματικών - ερευνητικών προγραμμάτων ανάπτυξης και επικύρωσης τεχνολογίας, επενδυτικών σχεδίων, συστάδων ή και συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η ανάπτυξη του Δικτύου Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Πληροφόρησης ανατέθηκε από το ΣΕΒ στο ΙΤΕ με την οικονομική υποστήριξη του ΕΠΑΝΑΔ.

Συνεργατικοί σχηματισμοί HBio & HPhos

  • Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ αποτελεί την κινητήρια δύναμη πίσω από την ίδρυση και λειτουργία του Hellenic Bio Cluster (HBio - www.hbio.gr). Το HBio αποτελεί cluster επιχειρηματικού χαρακτήρα το οποίο συγκεντρώνει καινοτόμες επιχειρήσεις, με δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης και με διεθνή προσανατολισμό, που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς των βιο-επιστημών και της βιοϊατρικής τεχνολογίας. Δημιουργήθηκε το 2004 για να υποστηρίξει την ανάπτυξη του ελληνικού τομέα των βιο-επιστημών και να προάγει την εικόνα του κλάδου διεθνώς. Το HBio διαθέτει στρατηγικές συνεργασίες με κάποια από τα σημαντικότερα ελληνικά ερευνητικά ιδρύματα, αξιοποιώντας έτσι τις δυνατότητες για καινοτομία και αξιοποίηση του πλούτου των αποτελεσμάτων της έρευνας. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ σχεδιάζει, συντονίζει και υλοποιεί μία ποικιλία δραστηριοτήτων υποστήριξης και ανάπτυξης του cluster και των μελών του.
  • Mε το συντονισμό και την υποστήριξη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ ελληνικές καινοτόμες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ευρύτερο πεδίο της φωτονικής συσπειρώθηκαν για τη δημιουργία του Hellenic Photonics Cluster (HPhos - www.hphos.gr), της πρώτης ελληνικής συστάδας φωτονικής. Το HPhos αποτελείται από περίπου 20 ΜΜΕ με διεθνή προσανατολισμό και με δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης, οι οποίες υποστηρίζονται από την ελληνική ερευνητική κοινότητα. Οι επιχειρήσεις – μέλη της συστάδας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεματικών περιοχών, όπως ο σχεδιασμός και η κατασκευή συστημάτων λέιζερ, ειδικών οργάνων και εξοπλισμού για τις τηλεπικοινωνίες, την άμυνα, την υγεία, την ενέργεια, κ.ά. Σημαντικό σταθμό για τη δημιουργία του HPhos και τη μετέπειτα εξέλιξη του αποτελεί η ανάπτυξη της ελληνικής τεχνολογικής πλατφόρμας PhotonicsGR το 2008, από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ως ενεργό μέλος της ευρωπαϊκής τεχνολογικής πλατφόρμας Photonics21.