Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Οι Άνθρωποι του Δικτύου ΠΡΑΞΗ

Διευθυντής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ είναι ο κ. Παναγιώτης Καρνιούρας ().

Το στελεχιακό δυναμικό του Δικτύου ΠΡΑΞΗ αποτελούν οι (αλφαβητικά, ανά γραφείο του Δικτύου):

Γραφείο Αθήνας Τηλ.: 210 36 07 690, Fax: 210 36 36 109
κα Μ. Αγρίτη, MSc, Επικοινωνία & Κοινωνικά Δίκτυα,
κα Δ. Αδαμίδου, MBA, Διοικητική Υποστήριξη,
κ. Ε. Αργουδέλης, MSc, Σύμβουλος Τεχνολογίας,
κ. Β. Αργυρούλης, MBA, Σύμβουλος Τεχνολογίας,
κ. Κ. Βαΐτσας, MSc, Σύμβουλος Τεχνολογίας,
κα Π. Γιαννακοπούλου, MA, Διοικητική Υποστήριξη,
κα Ζ. Θεοδωροπούλου, Γραμματέας Διοίκησης,
κα Β. Καλοδήμου, Διαχείριση Ευρωπαϊκών Έργων,
κ. Κ. Καραμάνης, Σύμβουλος Τεχνολογίας,
κα Μ. Καρατζιά, ΜΒΑ, Επικοινωνία & Μάρκετινγκ,
κα Χ. Κάρλου, Υποστήριξη Πελατών,
Δρ. Η. Λυμπερόπουλος, MBA, Σύμβουλος Τεχνολογίας
κα Α. Μηναδάκη, MSc, Σύμβουλος Τεχνολογίας,
κ. Γ. Παναγόπουλος, Σύμβουλος Τεχνολογίας,
κα Κ. Παπαδούλη, Σύμβουλος Τεχνολογίας,
Δρ. Β. Σταματόπουλος, Σύμβουλος Τεχνολογίας,
κ. Κ. Συργιάννης , MSc, Σύμβουλος Τεχνολογίας,
Δρ. Γ. Τζαμτζής, Σύμβουλος Τεχνολογίας,
κ. Κ. Τρούλος, MBA, PhD, Σύμβουλος Τεχνολογίας,
κα Φ. Τσαγλιώτη, ΜΑ, Σύμβουλος Τεχνολογίας,
κ. Δ. Φιλιππίδης, MA, Σύμβουλος Τεχνολογίας,

Γραφείο Βόλου Τηλ.: 24210 32762 (απευθείας), 24210 29407-8 (κέντρο), Fax: 24210 26394
κ. Γ. Μπαρούτας, Σύμβουλος Τεχνολογίας,

Γραφείο Θεσσαλονίκης Τηλ.: 2310 552 791, Fax: 2310 552 790
Δρ. Α. Δημητριάδης, Σύμβουλος Τεχνολογίας,
κα Β. Πιτέλη, Σύμβουλος Τεχνολογίας,
κ. Ε. Χριστοφιλόπουλος, MSc, Σύμβουλος Τεχνολογίας,

Γραφείο Ηρακλείου, Τηλ.: 2810 391963, Fax: 2810 391542
Δρ. Κ. Βαβέκης, Σύμβουλος Τεχνολογίας,
κ. Π. Ιγνατιάδης, MSc, Σύμβουλος Τεχνολογίας,
κ. Η. Καραντώνης, Σύμβουλος Τεχνολογίας,
Δρ. Μ. Μακριδάκη, Σύμβουλος Τεχνολογίας,
Δρ. Θ. Στάικος, Σύμβουλος Τεχνολογίας,
κα Μ. Φασουλάκη, Διοικητική Υποστήριξη,