Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Οι Άνθρωποι του Δικτύου ΠΡΑΞΗ

Διευθυντής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ είναι ο κ. Παναγιώτης Καρνιούρας () | linkedin profile

Το στελεχειακό δυναμικό του Δικτύου ΠΡΑΞΗ αποτελούν οι (αλφαβητικά, ανά γραφείο του Δικτύου):

Γραφείο Αθήνας Τηλ.: 210 36 07 690, Fax: 210 36 36 109
κα Μ. Αγρίτη, MSc, Επικοινωνία & Κοινωνικά Δίκτυα,
κα Δ. Αδαμίδου, MBA, Διοικητική Υποστήριξη, | linkedin profile
κ. Β. Αργουδέλης, MSc, Σύμβουλος Τεχνολογίας, | linkedin profile
κα Ζ. Θεοδωροπούλου, Γραμματέας Διοίκησης, | linkedin profile
κα Β. Καλοδήμου, Διαχείριση Ευρωπαϊκών Έργων,
κ. Κ. Καραμάνης, Σύμβουλος Τεχνολογίας, | linkedin profile
κα Χ. Κάρλου, Υποστήριξη Πελατών, | linkedin profile
κ. Μ. Κοντιζάς, Σύμβουλος Τεχνολογίας, | linkedin profile
κα Ι. Κοτζαμάνη, MSc, Marketing και Επικοινωνία, | linkedin profile
κα Ι. Λιανάκη – Δεδούλη, MA, Foresight Expert, | linkedin profile
κα Κ. Μηναδάκη, MA, Σύμβουλος Τεχνολογίας, | linkedin profile
κ. Γ. Παναγόπουλος, MSc, Σύμβουλος Τεχνολογίας, | linkedin profile
κα Κ. Παπαδούλη, MSc, Σύμβουλος Τεχνολογίας, | linkedin profile
κ. Γ. Προφητηλιώτης, MSc, Foresight Expert, | linkedin profile
κα Α. Ρίζου, Διοικητική Υποστήριξη, | linkedin profile
κα Χ. Σιαμπέκου, MSc, Σύμβουλος Τεχνολογίας, | linkedin profile
δρ Β. Σταματόπουλος, Σύμβουλος Τεχνολογίας, | linkedin profile
δρ Κ. Τρούλος, Σύμβουλος Τεχνολογίας, | linkedin profile
δρ Δ. Τσούτσου, Σύμβουλος Τεχνολογίας,
κ. Δ. Φιλιππίδης, MA, Σύμβουλος Τεχνολογίας, | linkedin profile

Γραφείο Θεσσαλονίκης Τηλ.: 2310 552 791, 2310 552 790
δρ Α. Δημητριάδης, Σύμβουλος Τεχνολογίας, | linkedin profile
κα Β. Πιτέλη, MSc, Σύμβουλος Τεχνολογίας, | linkedin profile
δρ Ε. Χριστοφιλόπουλος, Σύμβουλος Τεχνολογίας, | linkedin profile

Γραφείο Ηρακλείου (ΙΤΕ), Τηλ.: 2810 391963, Fax: 2810 391542
δρ Κ. Βαβέκης, Σύμβουλος Τεχνολογίας,
δρ Μ. Μακριδάκη, Σύμβουλος Τεχνολογίας, | linkedin profile
κα Μ. Φασουλάκη, Διοικητική Υποστήριξη,

Γραφείο Ηρακλείου (Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα), Τηλ.: 2810 338974
κ. Η. Καραντώνης, Σύμβουλος Τεχνολογίας, | linkedin profile

Γραφείο Πάτρας, Τηλ.: 2610 620815
δρ Κ. Μπλαβάκη, Σύμβουλος Τεχνολογίας, | linkedin profile

Γραφείο Βόλου Τηλ.: 24210 32762 (απευθείας), 24210 29407-8 (κέντρο), Fax: 24210 26394
δρ Α. Μπάρλας, Σύμβουλος Τεχνολογίας, | linkedin profile