Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Οι Άνθρωποι του Δικτύου ΠΡΑΞΗ

Διευθυντής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ είναι ο κ. Παναγιώτης Καρνιούρας ().

Το στελεχιακό δυναμικό του Δικτύου ΠΡΑΞΗ αποτελούν οι (αλφαβητικά, ανά γραφείο του Δικτύου):

Γραφείο Αθήνας Τηλ.: 210 36 07 690, Fax: 210 36 36 109
κα Μ. Αγρίτη, MSc, Επικοινωνία & Κοινωνικά Δίκτυα,
κα Δ. Αδαμίδου, MBA, Διοικητική Υποστήριξη,
κα A. M. Αναξαγόρου, Διοικητική Υποστήριξη & Marketing,
κ. Ε. Αργουδέλης, MSc, Σύμβουλος Τεχνολογίας,
κα Ζ. Θεοδωροπούλου, Γραμματέας Διοίκησης,
κα Β. Καλοδήμου, Διαχείριση Ευρωπαϊκών Έργων,
κ. Κ. Καραμάνης, Σύμβουλος Τεχνολογίας,
κα Χ. Κάρλου, Υποστήριξη Πελατών,
κ. Μ. Κοντιζάς, Σύμβουλος Τεχνολογίας,
κα Ι. Κοτζαμάνη, Marketing and Communications Officer,
κα Ε. Λάνι, Διοικητική Υποστήριξη,
κα Ι. Λιανάκη – Δεδούλη, Foresight Expert,
κα Α. Μηναδάκη, MSc, Σύμβουλος Τεχνολογίας,
κ. Γ. Παναγόπουλος, Σύμβουλος Τεχνολογίας,
κα Κ. Παπαδούλη, Σύμβουλος Τεχνολογίας,
κα Α. Ρίζου, Διοικητική Υποστήριξη,
κα Χ. Σιαμπέκου, MSc, Σύμβουλος Τεχνολογίας,
Δρ. Β. Σταματόπουλος, Σύμβουλος Τεχνολογίας,
Δρ. Γ. Τζαμτζής, Σύμβουλος Τεχνολογίας,
κ. Κ. Τρούλος, MBA, PhD, Σύμβουλος Τεχνολογίας,
κ. Δ. Φιλιππίδης, MA, Σύμβουλος Τεχνολογίας,

Γραφείο Θεσσαλονίκης Τηλ.: 2310 552 791, Fax: 2310 552 790
Δρ. Α. Δημητριάδης, Σύμβουλος Τεχνολογίας,
κα Β. Πιτέλη, Σύμβουλος Τεχνολογίας,
Δρ. Ε. Χριστοφιλόπουλος, Σύμβουλος Τεχνολογίας,

Γραφείο Ηρακλείου (ΙΤΕ), Τηλ.: 2810 391963, Fax: 2810 391542
Δρ. Κ. Βαβέκης, Σύμβουλος Τεχνολογίας,
Δρ. Μ. Μακριδάκη, Σύμβουλος Τεχνολογίας,
Δρ. Θ. Στάικος, Σύμβουλος Τεχνολογίας,
κα Μ. Φασουλάκη, Διοικητική Υποστήριξη,

Γραφείο Ηρακλείου (Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα), Τηλ.: 2810 338974
κ. Η. Καραντώνης, Σύμβουλος Τεχνολογίας,

Γραφείο Πάτρας, Τηλ.: 2610 620815
κα Π. Παναγοπούλου, MSc, Σύμβουλος Τεχνολογίας,

Γραφείο Βόλου Τηλ.: 24210 32762 (απευθείας), 24210 29407-8 (κέντρο), Fax: 24210 26394
Δρ. Α. Μπάρλας, Σύμβουλος Τεχνολογίας,