Technology Transfer & Innovation Support in Action

Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δράσης ERA-NET Cofund on Blue Bioeconomy (BlueBio) – Unlocking the Potential of Aquatic Bioresources

Entry date: 21/01/2019

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας προσκαλεί φορείς να υποβάλουν ερευνητικές προτάσεις στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δράσης ERA-NET Cofund on Blue Bioeconomy (BlueBio) – Unlocking the Potential of Aquatic Bioresources. Οι προτάσεις θα χρηματοδοτηθούν για τους Έλληνες φορείς μέσω του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Βασικός στόχος της δράσης είναι να θεσπίσει ένα συντονισμένο σχέδιο χρηματοδότησης στην έρευνα και καινοτομία που θα ενισχύσει τη θέση της Ευρώπης στη γαλάζια βιο-οικονομία.

Οι θεματικοί τομείς της προκήρυξης που έχουν αποφασισθεί από κοινού από τα συμμετέχοντα κράτη είναι οι ακόλουθοι:

  • Τομέας Προτεραιότητας 1: Διερεύνηση νέων πόρων
  • Τομέας Προτεραιότητας 2: Διερεύνηση βελτιώσεων της ιχθυοκαλλιέργειας Και υδατοκαλλιέργειας
  • Τομέας Προτεραιότητας 3: Διερεύνηση δια τομεακών συνεργειών  
  • Τομέας Προτεραιότητας 4: Διερεύνηση της βιοτεχνολογίας και των ΤΠΕ

Το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού της Δράσης ανέρχεται σε 1,5 εκατ. Ευρώ, με μέγιστη Δημόσια Δαπάνη ανά πρόταση τις 200.000 ευρώ με Έλληνα εταίρο και τις 250.000 ευρώ  με Έλληνα συντονιστή. Η μέγιστη διάρκεια των εγκεκριμένων έργων είναι 36 μήνες.

Η υποβολή των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί σε 2 φάσεις:

Η καταληκτική  ημερομηνία για την αρχική υποβολή των προτάσεων (pre-proposal phase) είναι η 17η  Mαρτίου 2019 (13.00 CET).

Η καταληκτική ημερομηνία για την τελική υποβολή των προτάσεων (full proposal phase) είναι η 17η  Σεπτεμβρίου 2019 (13.00 CET).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του BlueBio ή να επικοινωνήσετε με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, κα. Κατερίνα Παπαδούλη (papadouli@praxinetwork.gr)


Πηγή: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας