Φόρμα εγγραφής

(τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά)

Στοιχεία Οργανισμού / Εταιρίας

Διεύθυνση Οργανισμού / Εταιρίας
Οδός και αριθμός
(ελεύθερο κείμενο, ως 250 χαρακτήρες)

Ατομικά Στοιχεία


Το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας (ΙΤΕ) / Δίκτυο ΠΡΑΞΗ συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για τις ανάγκες διοργάνωσης ημερίδας πληροφόρησης, διαβούλευσης ή άλλης δραστηριότητας συμβουλευτικής/πληροφόρησης καθώς και για ενημέρωσή σας για μελλοντικές δραστηριότητες. Στο πλαίσιο αυτό, το ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ δύναται να διατηρήσει τα προαναφερθέντα δεδομένα για το χρονικό διάστημα που υφίστανται οι σκοποί για τους οποίους συλλέγονται ή μέχρις ότου ζητήσετε την διαγραφή τους, εκτός εάν απαιτείται ή προβλέπεται από τη νομοθεσία περαιτέρω διατήρηση, συμπεριλαμβανομένης της επιθεώρησης και των ελέγχων δαπανών, και για την περίπτωση που η περαιτέρω διατήρηση είναι απαραίτητη για τη άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Το ΙΤΕ/ Δίκτυο ΠΡΑΞΗ συμμορφώνεται με όλες τις νομικές διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζονται στην ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων (EU / 2016/679). Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, ή / και διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τον προαναφερθέντα κανονισμό της ΕΕ και τις ισχύουσες εθνικές νομοθεσίες. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική απορρήτου και τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας (http://praxinetwork.gr/el/privacy). Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους διοργανωτές της διάσκεψης στο (praxi@praxinetwork.gr) ή στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων στο dpo@admin.forth.gr.

Αν ΔΕΝ επιθυμείτε το ΙΤΕ/ Δίκτυο ΠΡΑΞΗ να επικοινωνήσει μαζί σας για παρόμοιές ημερίδες πληροφόρησης, διαβούλευσης ή άλλες ομοειδείς δραστηριότητες συμβουλευτικής/πληροφόρησης δηλώστε το παρακάτω:

Δεν επιθυμώ να λαμβάνω πληροφορίες