Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Enterprise Europe Network

Πρόκειται για το μεγαλύτερο παγκοσμίως δίκτυο ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 50 χώρες, εντός και εκτός Ευρώπης, επεκτείνοντας συνεχώς την παρουσία του και σε πιο μακρινές διεθνείς αγορές, όπως η Κίνα, η Ινδία, η Ιαπωνία, η Βραζιλία, ο Καναδάς και οι ΗΠΑ και απασχολώντας σχεδόν 4000 εξειδικευμένα στελέχη.

Το Enterprise Europe Network αποτελεί πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης «Επιχειρήσεις και Βιομηχανία» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (πρόγραμμα COSME, Competitiveness of Enterprises and SMEs, 2014-2020), ενώ ιστορικά βασίστηκε στην εμπειρία προγενέστερων δικτύων μεταφοράς τεχνολογίας και ευρωπαϊκής πληροφόρησης (Innovation Relay Centres, IRC και Euro Info Centres, EIC).

Οι υπηρεσίες του Enterprise Europe Network σε κάθε χώρα παρέχονται από κοινοπραξίες έμπειρων οργανισμών, όπως εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, αναπτυξιακές εταιρίες και τεχνολογικά κέντρα.

Enterprise Europe Network – Hellas

Στην Ελλάδα, το Enterprise Europe Network – Hellas αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της καινοτομίας. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ είναι μέλος του Enterprise Europe Network από τη δημιουργία του (2008) και συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas (2011-2012, 2015-2016). Ονομαστικά, οι φορείς που απαρτίζουν την ελληνική κοινοπραξία του Enterprise Europe Network είναι οι εξής:

 • Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
 • Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας
 • Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος
 • Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας - ΑΝΚΟ
 • Επιμελητήριο Αρκαδίας
 • Επιμελητήριο Ιωαννίνων
 • Επιμελητήριο Καβάλας
 • Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
 • Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
 • Επιμελητήριο Ηρακλείου
 • Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας
 • ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών
Το Enterprise Europe Network – Hellas παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία. Αποστολή του είναι:
 • η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων,
 • η υποστήριξη των λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών,
 • η προώθηση της καινοτομικότητας στις επιχειρήσεις και της επιχειρηματικής ιδέας στους ερευνητές,
 • η ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στην έρευνα, τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
 • η υποστήριξη της αειφόρου ανάπτυξης και τη βελτίωση της απασχόλησης,
 • η διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και των ερευνητικών μονάδων της χώρας.
Επισκεφθείτε το site του Enterprise Europe Network - Hellas
Επισκεφθείτε το site του Enterprise Europe Network