Αντώνης Σαπουντζής

Περισσότερα Νέα:

Micro & Nano Event 2022: Ευκαιρίες Δικτύωσης στη Γαλλία

EU-Japan Biotech & Pharma Partnering Conference 2022: Ευκαιρίες Δικτύωσης  

WindEnergyMatch 2022: Ευκαιρίες δικτύωσης στον Ενεργειακό κλάδο 

Εξαιρετική η ελληνική επίδοση στο πρόγραμμα «Widening» του Ορίζοντα Ευρώπη