Δίκτυο TTO εναρκτήρια εκδήλωση 29 Απριλίου 2022 – LIVE event

Το «Δίκτυο Ανάδειξης Υποστήριξης και Προώθησης Ερευνητικής Καινοτομίας Νησιωτικής Ελλάδα», το μεγαλύτερο στη Χώρα Δίκτυο Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας, στο οποίο συμμετέχουν 10 Ερευνητικοί και Πανεπιστημιακοί φορείς, διοργανώνει την εναρκτήρια εκδήλωσή του, την Παρασκευή, 29 Απριλίου 2022