35 καινοτόμα έργα χρηματοδοτήθηκαν από το EIC με 3.5 εκ. ευρώ

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (European Innovation Council-EIC) μέσω του εργαλείου “Innovation Launchpad” υποστηρίζει καινοτόμα έργα, προκειμένου να εξετάσουν τις προοπτικές εμπορικής αξιοποίησης επαναστατικών τεχνολογιών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πρότερη χρηματοδότησή τους από το πρόγραμμα “Pathfinder”,

Κατά την τελευταία προθεσμία υποβολής, το EIC επέλεξε 35 έργα με γνώμονα την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και την καλλιέργεια μιας πιο ανοικτής κουλτούρας προς την καινοτομία και την εμπορική της αξιοποίηση.

Ανάμεσα στις επιτυχημένες προτάσεις που θα λάβουν υποστήριξη από το “Innovation Launchpad” συμμετέχουν η ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση “Lime Technology” και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Στοιχεία για τα 35 επιλεχθέντα έργα είναι διαθέσιμα εδώ

Το “Innovation Launchpad” παρέχει δυνατότητα για μελέτη αγοράς, διερεύνηση τρόπων εμπορικής αξιοποίησης, εκτίμηση της τεχνολογικής ωριμότητας, καθώς και αξιοποίηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας συχνά μέσω δημιουργίας νεοφυών επιχειρήσεων (startup) ή τεχνοβλαστών (spin-off).

Στατιστικά της προκήρυξης “Innovation Launchpad” με προθεσμία υποβολής την 14η Οκτωβρίου 2020:

  • 118 επιλέξιμες προτάσεις
  • 35 επιλεγμένες προτάσεις προς χρηματοδότηση

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/info/news/35-projects-awarded-eu35-million-european-innovation-council-bring-innovations-closer-market-2021-feb-05_en

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ διαθέτει πολυετή εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στην πληροφόρηση για ευκαιρίες χρηματοδότησης, στη συμβουλευτική υποστήριξη για την εξέλιξη και χρηματοδότηση μιας ιδέας, στην υποστήριξη αναζήτησης εταίρων, προστασίας διανοητικής ιδιοκτησίας, επιχειρηματικής ευφυίας και ανάπτυξης νέων προϊόντων και αγορών. Υποστηρίζει καθημερινά επιχειρήσεις, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, τοπική αυτοδιοίκηση και ιδιώτες σε όλη την Ελλάδα. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, ως φορέας υποστήριξης καινοτομίας, παραμένει στη διάθεση των επιχειρήσεων και της ακαδημαїκής και ερευνητικής κοινότητας για την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και υποστήριξης.

Περισσότερα Νέα:

NANOTEXNOLOGY 2024: Matchmaking Event & συνάντηση των EEN Advisors του Sector Group Electronics.

Πρόσκληση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων διοικητικής υποστήριξης σε Αθήνα / Ηράκλειο

Σεμινάριο για το πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας Ευρώπη στην Πάτρα

European Angel Investment Summit 2024 – Επένδυση στην Καινοτομία