Παναγιώτης Καρνιούρας
Διευθυντής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ
| | |
Short CV:
Ο Παναγιώτης Καρνιούρας είναι Διευθυντής στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, τη μονάδα μεταφοράς τεχνολογίας και υποστήριξης καινοτομίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ), καθώς επίσης και Προϊστάμενος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Διεύθυνσης (ΚΔ) του ΙΤΕ. Λειτουργεί ως επιστημονικός υπεύθυνος/υπεύθυνος έργου σε άνω των 100 εθνικών και ευρωπαϊκών έργων, με αντικείμενο τη μεταφορά τεχνολογίας, την υποστήριξη και χρηματοδότηση της καινοτομίας, την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και τη διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος (ΣΕΒΠΕ&ΔΕ), των συνεργατικών σχηματισμών (clusters) Hellenic Bio Cluster (HBio) και Hellenic Photonics Cluster (HPhos), της Ελληνικής Ένωσης Καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων «INNOVATION GREECE». Είναι μέλος στην επιτροπή “The European Innovation Council (EIC) and European Innovation Ecosystems” του Ορίζοντα Ευρώπη, εκπροσωπώντας την Ελλάδα. Επίσης, είναι μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εκπαίδευσης, Έρευνας και Ανάπτυξης, του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Επιπλέον, είναι μέλος του Steering and Advisory Group του Enterprise Europe Network και Συντονιστής του ελληνικού κόμβου, Εθνικό Σημείο Επαφής για την Ελλάδα στον οργανισμό European Startup Nations Alliance (ESNA), εκπρόσωπος του ΙΤΕ στη Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Συνεργατικού Σχηματισμού Ψηφιακής Υγείας (HDHC). Τέλος, είναι αξιολογητής εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την έρευνα και την καινοτομία. Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο.

Αθήνα

Δέσποινα Αδαμίδου
MBA, Διοικητική υποστήριξη
Αλίκη Δρίτσα
Διοικητική Υποστήριξη
Ιωάννα Ηλιάδη
MA, Στέλεχος Marketing και Επικοινωνίας
Ζωή Θεοδωροπούλου
Διοικητική υποστήριξη
Βασιλική Καλοδήμου
Διαχείριση Ευρωπαϊκών Έργων
Κώστας Καραμάνης
MSc, Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Χριστίνα Κάρλου
Υποστήριξη Πελατών
Δρ Μαρία Κιτσαρά
Technology Transfer Consultant
Μάρκος Κοντιζάς
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Δρ. Γιάννης Κορτίδης
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Σταματική Κρήτα
Business Development Manager (Hbio)
Δέσποινα Μαγκίρη-Σκουλούδη
Σύμβουλος μεταφοράς τεχνολογίας
Γιάννης Μαρινάκης
Σύμβουλος μεταφοράς τεχνολογίας
Μαρία Μικρώνη
Σύμβουλος μεταφοράς τεχνολογίας
Αλεξάνδρα Παλιβάκου
MSc, Στέλεχος Marketing και Επικοινωνίας
Γιώργος Παναγόπουλος
MSc, Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Κατερίνα Παπαδούλη
MSc, Επικεφαλής της μονάδας Εθνικών Σημείων Επαφής, Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Δρ Γιώργος Προφητηλιώτης
MSc, Foresight Expert
Αλεξάνδρα Ρίζου
MBA, Human Resources Generalist
Γεωργία Ρούκη
MSc, Γραμματέας Διοίκησης
Δρ Δήμητρα Τσούτσου
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Αθήνα: Kολοκοτρώνη 8, 105 61, Αθήνα Τηλ: 210 360 7690

Θεσσαλονίκη

Ιωάννης Ανδρονικίδης
MSc, Foresight Expert
Δρ. Ευρώπη-Σοφία Δαλαμπίρα
Σύμβουλος μεταφοράς τεχνολογίας
Δρ Απόστολος Δημητριάδης
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Κωνσταντίνος Κουτσογιάννης
Επικεφαλής της Μονάδας Καινοτομία στις ΜμΕ
Ανδρονίκη Παπατέρπου
MSc, Foresight Expert
Βάγια Πιτέλη
MSc, Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Δρ Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος
Επικεφαλής της Έδρας UNESCO για την Προοπτική Διερεύνηση
Θεσσαλονίκη: ΣΒΒΕ, Πλατεία Μοριχόβου 1, 546 25 Τηλ: 2310 501148

Ηράκλειο

Γεώργιος Δημητρίου
MBA, Cluster Manager (HDHC)
Ηρακλής Καραντώνης
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας (Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα)
Δρ Μαρία Μακριδάκη
Επικεφαλής της Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας ΙΤΕ/Δικτύου ΠΡΑΞΗ
Μάνος Μπαντουβάς
MBA, Σύμβουλος μεταφοράς τεχνολογίας
Αντώνης Σαπουντζής
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Μαρία Φασουλάκη
Διοικητική Υποστήριξη
Ηράκλειο: Νικ. Πλαστήρα 100, 700 13 Βασιλικά Βουτών Τηλ: 2810 391967

Πάτρα

Δρ Αρετή Μούρκα
Σύμβουλος μεταφοράς τεχνολογίας
Πάτρα: ΣΕΒΠΔΕ, Δημ. Βότση 2, 262 21 Τηλ: 2610 620815

Βόλος

Δρ Αχιλλέας Μπάρλας
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Βόλος: ΣΒΘΚΕ, Ελευθερίου Βενιζέλου 4, 382 21 Τηλ: 24210 32762