Παναγιώτης Καρνιούρας
Διευθυντής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ
| | |
Short CV:
Ο Παναγιώτης Καρνιούρας είναι Διευθυντής στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, πιστοποιημένος IMP³rove Guide και μέλος στην επιτροπή “The European Innovation Council (EIC) and European Innovation Ecosystems” του Ορίζοντα Ευρώπη. Υπήρξε επίσης μέλος στην οριζόντια επιτροπή “Innovation in SMEs” and “Access to Risk Finance” στο προηγούμενο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ορίζοντας 2020. Λειτουργεί ως project manager ή επιστημονικός υπεύθυνος σε άνω των 20 έργων χρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αντικείμενο τη μεταφορά τεχνολογίας, την υποστήριξη και χρηματοδότηση της καινοτομίας, την ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια των ΜμΕ, τη διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Είναι συντονιστής της Ελληνικής Κοινοπραξίας του Enterprise Europe Network, μέλος του Steering and Advisory Group του Enterprise Europe Network, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των συνεργατικών σχηματισμών (clusters) Hellenic Bio Cluster-HBio και Hellenic Photonics Cluster-HPhos , της Ελληνικής Ένωσης Καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων «INNOVATION GREECE» και της Επιστημονικής Εταιρείας Micro & Nano. Είναι επίσης μέλος του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Εθνικής Επιτροπής Εκπαίδευσης, Έρευνας και Ανάπτυξης, εκπρόσωπος του ΙΤΕ στις Γενικές Συνελεύσεις του Ελληνικού Συνεργατικού Σχηματισμού Ψηφιακής Υγείας (HDHC) και έχει υπάρξει μέλος επιτροπής αξιολογήσεων προτάσεων του Αναπτυξιακού Νόμου σε θέματα Ε&Κ καθώς και προτάσεων σε διαγωνισμούς καινοτομίας Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το Πανεπιστήμιο UMIST (Ηνωμένο Βασίλειο) και διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

Αθήνα

Μαρία Αγρίτη
MSc, Επικοινωνία
Δέσποινα Αδαμίδου
MBA, Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Βαγγέλης Αργουδέλης
MSc, Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Αλίκη Δρίτσα
Διοικητική Υποστήριξη
Ζωή Θεοδωροπούλου
Γραμματέας Διοίκησης
Βασιλική Καλοδήμου
Διαχείριση Ευρωπαϊκών Έργων
Κώστας Καραμάνης
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Χριστίνα Κάρλου
Υποστήριξη Πελατών
Μάρκος Κοντιζάς
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Ιριάννα Λιανάκη-Δεδούλη
MA, Foresight Expert
Γιώργος Παναγόπουλος
MSc, Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Κατερίνα Παπαδούλη
MSc, Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
δρ Γιώργος Προφητηλιώτης
MSc, Foresight Expert
Αλεξάνδρα Ρίζου
MBA, Human Resources Generalist
Γεωργία Ρούκη
Γραμματέας Διοίκησης
Μαρία Σαμαρά
Μέλος της ομάδας ΕΣΕ (Εθνικά Σημεία Επαφής)
Χριστιάνα Σιαμπέκου
Επικεφαλής της μονάδας Εθνικών Σημείων Επαφής, Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Ασπασία Τρευλάκη
MSc, Υπεύθυνη Marketing και Επικοινωνίας
δρ Δήμητρα Τσούτσου
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Δημήτρης Φιλιππίδης
MA, Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Αθήνα: Kολοκοτρώνη 8, 105 61, Αθήνα Τηλ: 210 360 7690

Θεσσαλονίκη

δρ Απόστολος Δημητριάδης
Επικεφαλής της μονάδας Business Development
Ανδρονίκη Παπατέρπου
MSc, Foresight Expert
Βάγια Πιτέλη
MSc, Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
δρ Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος
Επικεφαλής της Έδρας UNESCO για την Προοπτική Διερεύνηση
Θεσσαλονίκη: ΣΒΒΕ, Πλατεία Μοριχόβου 1, 546 25 Τηλ: 2310 501148

Ηράκλειο

δρ Κώστας Βαβέκης
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Ηρακλής Καραντώνης
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας (Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα)
δρ Μαρία Μακριδάκη
Επικεφαλής της Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας ΙΤΕ/Δικτύου ΠΡΑΞΗ
Μαρία Φασουλάκη
Διοικητική Υποστήριξη
Ηράκλειο: Νικ. Πλαστήρα 100, 700 13 Βασιλικά Βουτών Τηλ: 2810 391967

Πάτρα

Πάτρα: ΣΕΒΠΔΕ, Δημ. Βότση 2, 262 21 Τηλ: 2610 620815

Βόλος

δρ Αχιλλέας Μπάρλας
Επικεφαλής της Μονάδας Καινοτομία στις ΜμΕ
Βόλος: ΣΒΘΚΕ, Ελευθερίου Βενιζέλου 4, 382 21 Τηλ: 24210 32762