Ποιοι Είμαστε

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, με 30 χρόνια εμπειρίας και παρουσία σε 5 πόλεις, αποτελεί εθνική υποδομή για την υποστήριξη της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αποστολή του Δικτύου ΠΡΑΞΗ είναι να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών:

 • Συνδέοντας την έρευνα με τη βιομηχανία
 • Προωθώντας την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα
 • Υποστηρίζοντας τη διεθνή συνεργασία

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ προσφέρει:

 • Πληροφόρηση, συμβουλευτική, υποστήριξη…
 • …σε επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα για…
 • …βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στη βάση της καινοτομίας, πρόσβαση στη δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση, δικτύωση και πρόσβαση σε διεθνείς αγορές και μεταφορά τεχνολογίας και εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ αποτελεί μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και απασχολεί περισσότερα από 30 στελέχη υψηλής ακαδημαϊκής κατάρτισης από διαφορετικούς κλάδους και επιστημονικά πεδία.

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ ξεκίνησε τη δράση του το 1991 ως πρωτοβουλία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Έκτοτε το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες με στόχο την ανάπτυξη τεχνολογικών συνεργασιών μεταξύ ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων και οργανισμών, ενώ από το 1998 αποτελεί επίσημο φορέα πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης αναφορικά με τα προγράμματα πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία αναλαμβάνοντας το ρόλο του Εθνικού Σημείου Επαφής (National Contact Point – NCP).

Tον Μάρτιο του 2021 επισημοποιήθηκε ο ορισμός από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) στελεχών του ΙΤΕ/Δικτύου ΠΡΑΞΗ ως Εθνικών Σημείων Επαφής (ΕΣΕ – NCP) για τον Ορίζοντα Ευρώπη στις ακόλουθες θεματικές περιοχές:

 • Legal and Financial aspects
 • European Research Council (ERC)
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)
 • Research Infrastructures
 • Culture, creativity and Inclusive Society
 • Civil Security for Society
 • Climate, Energy and Mobility
 • Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment
 • The European Innovation Council (EIC) and European Innovation ecosystems
 • Widening Participation
 • Fission
 • Fusion
 • European Institute of Innovation and Technology (EIT)

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και οι άνθρωποί του

 

Αριθμός εργαζομένων και κατανομή ανά φύλο (%) για το 2022.
Χρόνια εργασιακής πείρας (%) για το 2022.
Ακαδημαїκή Κατάρτιση (%) για το 2022.

Η πορεία του Δικτύου ΠΡΑΞΗ


Περισσότερα

17 Apr 2024

Σύνδρομο άρρωστου κτιρίου: Ενημέρωση και αντιμετώπιση

17 Apr 2024

1o συμπόσιο Ερευνητικών Υποδομών – 7 Μαΐου 2024 / Μαδρίτη...

08 Apr 2024

Πρόσκληση για Σύμβουλο Επιχειρήσεων στην Αθήνα – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτησεων...

08 Apr 2024

InfoDay για Marie Skłodowska-Curie Actions: Πρόγραμμα Εργασίας 2024

02 Apr 2024

Matchmaking event στην Automation & Robotics Expo 2024

02 Apr 2024

Ανοιχτή εκδήλωση για το EIC accelerator

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ 5 ΠΟΛΕΙΣ

Αθήνα

Θεσσαλονίκη

Ηράκλειο

Πάτρα

Βόλος