Ποιοι Είμαστε

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, με 30 χρόνια εμπειρίας και παρουσία σε 5 πόλεις, αποτελεί εθνική υποδομή για την υποστήριξη της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αποστολή του Δικτύου ΠΡΑΞΗ είναι να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών:

 • Συνδέοντας την έρευνα με τη βιομηχανία
 • Προωθώντας την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα
 • Υποστηρίζοντας τη διεθνή συνεργασία

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ προσφέρει:

 • Πληροφόρηση, συμβουλευτική, υποστήριξη…
 • …σε επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα για…
 • …βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στη βάση της καινοτομίας, πρόσβαση στη δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση, δικτύωση και πρόσβαση σε διεθνείς αγορές και μεταφορά τεχνολογίας και εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ αποτελεί μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και απασχολεί περισσότερα από 30 στελέχη υψηλής ακαδημαϊκής κατάρτισης από διαφορετικούς κλάδους και επιστημονικά πεδία.

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ ξεκίνησε τη δράση του το 1991 ως πρωτοβουλία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Έκτοτε το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες με στόχο την ανάπτυξη τεχνολογικών συνεργασιών μεταξύ ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων και οργανισμών, ενώ από το 1998 αποτελεί επίσημο φορέα πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης αναφορικά με τα προγράμματα πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία αναλαμβάνοντας το ρόλο του Εθνικού Σημείου Επαφής (National Contact Point – NCP).

Tον Μάρτιο του 2021 επισημοποιήθηκε ο ορισμός από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) στελεχών του ΙΤΕ/Δικτύου ΠΡΑΞΗ ως Εθνικών Σημείων Επαφής (ΕΣΕ – NCP) για τον Ορίζοντα Ευρώπη στις ακόλουθες θεματικές περιοχές:

 • Legal and Financial aspects
 • European Research Council (ERC)
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)
 • Research Infrastructures
 • Culture, creativity and Inclusive Society
 • Civil Security for Society
 • Climate, Energy and Mobility
 • Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment
 • The European Innovation Council (EIC) and European Innovation ecosystems
 • Widening Participation
 • Fission
 • Fusion
 • European Institute of Innovation and Technology (EIT)

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και οι άνθρωποί του

 

Αριθμός εργαζομένων και κατανομή ανα φύλο (%) για το 2020.
Χρόνια εργασιακής πείρας (%) για το 2020.
Ακαδημαїκή Κατάρτιση (%) για το 2020.

Η πορεία του Δικτύου ΠΡΑΞΗ


Περισσότερα

25 Oct 2021

Ενημερωτική εκδήλωση «Νομικά και Οικονομικά θέματα στον Ορίζοντα Ευρώπη», Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021...

25 Oct 2021

Εκλογή του Διευθυντή του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, κ. Παναγιώτη Καρνιούρα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμο...

15 Oct 2021

«Συναντήσεις Καριέρας – Γνωριμία με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ», Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021, ισόγειος χώρο...

08 Oct 2021

Δελτίο Τύπου: Το ενδιαφέρον της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας προσέλκυσε η ενημερωτική εκδήλωση τ...

07 Oct 2021

Δελτίο Τύπου: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκδήλωση εγκαινίων του Γραφείου Europe Direct Αττικής ̵...

30 Sep 2021

Δελτίο Τύπου: Επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας, Καθηγητή Αθανάσιου Κυριαζή στο...

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ 5 ΠΟΛΕΙΣ

Αθήνα

Θεσσαλονίκη

Ηράκλειο

Πάτρα

Βόλος