Διεθνείς Συνεργασίες

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ ως ένα από τα 12 ιδρυτικά μέλη του διεθνούς δικτύου ENRICH GLOBAL συνεισφέρει με την τεχνογνωσία του στους στόχους του ENRICH GLOBAL, υποστηρίζοντας τη δημιουργία βιώσιμων διεθνών συνεργασιών στον τομέα της καινοτομίας. To ENRICH GLOBAL είναι το νέο δίκτυο ολοκληρωμένης υποστήριξης και προώθησης της διαδικασίας διεθνοποίησης της ευρωπαїκής επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ έχει ενεργή ενασχόληση με την Κίνα για πάνω από μια δεκαετία, έχοντας αναλάβει τον συντονισμό μιας σειράς έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ με στόχο την ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Κίνας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας (DRAGONSTAR, ERICENA). Στο πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος ERICENA, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ υπήρξε ηγετικός εταίρος στην πρωτοβουλία «ENRICH in China» με στόχο τη δημιουργία ενός κόμβου καινοτομίας στην Κίνα για την ενίσχυση της διασύνδεσης ευρωπαϊκών οργανισμών STI (Science, Technology and Innovation) με το κινεζικό οικοσύστημα.

To Δίκτυο ΠΡΑΞΗ είναι εταίρος του δικτύου ENRICH-European Network of Research and Innovation Centres and Hubs in China, που αποτελεί ένα διεθνές δίκτυο κέντρων και κόμβων με στόχο την προώθηση της διεθνοποίησης της Ευρωπαϊκής Επιστήμης, Τεχνολογίας και Καινοτομίας. Κύρια δράση του «ENRICH in China» αποτελεί η διασύνδεση και υποστήριξη ευρωπαίων ερευνητών, επιχειρηματιών και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων STI, ενώ παράλληλα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη διαχείριση καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην Κίνα. Το ποικίλο και διευρυμένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών του κόμβου «ENRICH in China» έχει ως απώτερο στόχο την κάλυψη αναγκών και την διασφάλιση συμφερόντων των ευρωπαίων πελατών του στην κινεζική αγορά, καθώς και την ενίσχυση της παρουσίας τους στην Κίνα.

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ είναι συντονιστής του κόμβου τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και Ασίας: ASEM – Cooperation Centre for Science, Technology and Innovation – CCSTI.

Ανταποκρινόμενο στην πρόθεση του ASEM – Cooperation Center for Science Technology & Innovation (ASEM – CCSTI) για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κόμβου λειτουργίας, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ ανέλαβε την πρωτοβουλία για την ίδρυσή του. Με την καθοδήγηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ φιλοξενεί στις εγκαταστάσεις του στην Αθήνα τον ευρωπαϊκό κόμβο του ASEM – CCSTI για την τεχνολογική συνεργασία μεταξύ Ευρώπης και Ασίας και συντονίζει τη λειτουργία του.
Ο ευρωπαϊκός κόμβος λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ ευρωπαϊκών και ασιατικών ομάδων ενδιαφερομένων προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη διαλόγου και στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ βιομηχανικού και ερευνητικού κόσμου. Προωθεί ευκαιρίες για ερευνητική και επιχειρηματική συνεργασία, εντοπίζει πιθανά εμπόδια συνεργασίας σε όλο το φάσμα της καινοτομίας (π.χ. θέματα διαχείρισης διανοητικής ιδιοκτησίας, ρυθμιστικά ζητήματα κλπ), καθώς και κίνητρα για διεθνή συνεργασία.

Παράλληλα, παίζει σημαντικό ρόλο στη δικτύωση με άλλους παρόμοιους φορείς ή πρωτοβουλίες, που προέρχονται από την ΕΕ, τα κράτη μέλη ή τις χώρες της Ασίας: SFIC, ASEF, KIST, κ.λπ. Σε συνεργασία με άλλες διμερείς ή διαπεριφερειακές πρωτοβουλίες (π.χ. DRAGON-STAR), ο ευρωπαϊκός κόμβος του ASEM διοργανώνει συναφείς εκδηλώσεις τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ασία (όπως το International Technology Transfer Convention 2016 στο Πεκίνο και το 2nd ASEM Seminar on Cooperation in Science, Technology and Innovation for Sustainable Development in Athens).

Το ‘Copernicus’ είναι το πρόγραμμα γεω-επισκόπησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο παρατηρεί το περιβάλλον και τον πλανήτη μας προς όφελος όλων των ευρωπαίων πολιτών. Παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης με βάση δορυφορικά δεδομένα γεω-επισκόπησης και επίγεια (μη διαστημικά) δεδομένα. Οι υπηρεσίες και τα δεδομένα του προγράμματος Copernicus παρέχονται δωρεάν στους χρήστες και αφορούν στους τομείς της Ατμόσφαιρας, της Θάλασσας, της Ξηράς, της Κλιματικής Αλλαγής, της Ασφάλειας και στις Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Στο πλαίσιο των δράσεων του ‘Copernicus’, το ευρωπαϊκό έργο FPCUP (Framework Partnership Agreement for Copernicus User Uptake) επιδιώκει να ενθαρρύνει την εντατικότερη χρήση των δεδομένων και υπηρεσιών του ‘Copernicus’ για τη δημιουργία νέων εφαρμογών. Οι δράσεις του έργου υλοποιούνται από Ευρωπαϊκή κοινοπραξία 50 εταίρων από 23 χώρες και περιλαμβάνουν ενημερωτικές δράσεις όπως ημερίδες και σεμινάρια, δράσεις υποστήριξης και εκπαίδευσης φορέων που ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση των υπηρεσιών του Copernicus, δράσεις διασύνδεσης εταιρειών και ερευνητικών φορέων με δημόσιους φορείς καθώς και δράσεις για την εύρεση χρηματοδότησης. Στην Ελλάδα, αυτές οι δράσεις υλοποιούνται από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ.

Ταυτόχρονα, τo Δίκτυο ΠΡΑΞΗ είναι μέλος του δικτύου πρεσβευτών ‘Copernicus Relays’ στην Ελλάδα, συντονίζοντας και προωθώντας δραστηριότητες σχετικές με το πρόγραμμα, ώστε οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις να επωφελούνται από τις ευκαιρίες που προσφέρει. Το δίκτυο αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης δέσμης πρωτοβουλιών που έχουν σχεδιαστεί για την ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες σχετικά με την πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες που λαμβάνονται από το ‘Copernicus’. Επιπλέον, αυτά τα τοπικά κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης προβάλλουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η Επιτροπή για τη στήριξη της ανάπτυξης καινοτόμων εφαρμογών και νέων επιχειρηματικών μοντέλων.

Helpdesk: Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε: Κώστας Καραμάνης (karamanis@praxinetwork.gr), Δήμητρα Τσούτσου (tsoutsou@praxinetwork.gr).

Επιπλέον, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ είναι μέλος του European Technology Transfer Offices Circle, του δικτύου γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας των μεγαλύτερων ερευνητικών οργανισμών της Ευρώπης.

 

Συμμετοχή στο ShipMenTT PLUS Project

(INTERREG V B – Adriatic Ionian – ADRION Programme)

Το έργο ‘ShipMenTT PLUS (StrengtHening Intellectual Property and technology transfer processes in greEn sea mobiliTy sectors PLUS)’, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg – ADRION (2014-2020), έχει διάρκεια 6 μηνών και αποτελείται από κοινοπραξία 6 εταίρων από 6 διαφορετικές χώρες της περιοχής Αδριατικής – Ιονίου (ADRION).

Ως συνέχεια του ‘ADRION SHIPmEnTT (2018)’, το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση της καινοτομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην περαιτέρω ανάπτυξη του οικοσυστήματος Ε&Κ στην περιοχή ADRION, μέσω ειδικά σχεδιασμένων υποστηρικτικών δράσεων για την διαχείριση της καινοτομίας, την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και την εξεύρεση χρηματοδοτήσεων που θα επιφέρουν οφέλη σε επιχειρήσεις του ναυτιλιακού τομέα. Το έργο εστιάζει στις θεματικές της Γαλάζιας Ανάπτυξης και της πράσινης θαλάσσιας κινητικότητας.

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ ως συντονιστής φορέας συνεργάζεται με τους εταίρους του έργου, με κοινό στόχο την περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων και των επιτευγμάτων του πρώτου έργου, μέσα από πιλοτικές δράσεις και ενημερωτικές ημερίδες.

  • Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ /Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ελλάδα)
  • CEM: Chamber of Economy of Montenegro (Μαυροβούνιο)
  • AULEDA: Local Economic Development Agency (Αλβανία)
  • CCIRS: Chamber of Commerce and industry of Republic of Srpska (Βοσνία – Ερζεγοβίνη)
  • ZRDA: Zlatibor Regional Development Agency (Σερβία)
  • JURA SKZ: Development agency of Šibenik Knin County (Κροατία)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε: Δημήτρης Φιλιππίδης (filippidis@praxinetwork.gr), Δήμητρα Τσούτσου (tsoutsou@praxinetwork.gr).