Συντονιστής του Enterprise Europe Network Hellas

Enterprise Europe Network

Από το 2008 το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ είναι μέλος του Enterprise Europe Network, του μεγαλύτερου παγκοσμίως δικτύου ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών και υποστήριξης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) με δραστηριοποίηση σε περισσότερες από 60 χώρες. Αποτελείται από 450 συνεργαζόμενους οργανισμούς, 3.000 στελέχη και 17 ομάδες εξειδικευμένων συμβούλων σε αντίστοιχους βιομηχανικούς κλάδους.

Από το 2008 έχει βοηθήσει 2,9 εκατομμύρια επιχειρήσεις να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν διεθνώς ενώ 475.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν εμπιστευτεί μέχρι σήμερα τις συμβουλευτικές υπηρεσίες του Δικτύου.

Κάθε μέρα, περισσότερες από 500 επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο λαμβάνουν εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπαίδευση από τους συμβούλους του Δικτύου. Δείτε το infographic εδώ.

 

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ είναι παράλληλα συντονιστής του ελληνικού δικτύου, του Enterprise Europe Network Hellas.

Το Enterprise Europe Network Hellas έχει στόχο να βοηθήσει τις Ελληνικές επιχειρήσεις να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, με βάση τη γνώση και την καινοτομία, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη στην εύρεση κατάλληλων συνεργατών στο εξωτερικό. Το Enterprise Europe Network Hellas παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας, καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία. Αποστολή του είναι:

  • η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων,
  • η υποστήριξη των λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών,
  • η προώθηση της καινοτομικότητας στις επιχειρήσεις και της επιχειρηματικής ιδέας στους ερευνητές,
  • η ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στην έρευνα, τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
  • η υποστήριξη της αειφόρου ανάπτυξης και η βελτίωση της απασχόλησης,
  • η διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και των ερευνητικών μονάδων της χώρας.

Ο ελληνικός κόμβος του Enterprise Europe Network αποτελείται από 16 οργανισμούς κατανεμημένους σε όλη τη χώρα και καταξιωμένους στον χώρο της καινοτομίας και της επιχειρηματικής υποστήριξης. Οι φορείς που απαρτίζουν την κοινοπραξία του Enterprise Europe Network Hellas είναι οι εξής:

 

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο της κοινοπραξίας Enterprise Europe Network Hellas  een.gr

Δείτε ιστορίες επιτυχίας της ελληνικής κοινοπραξίας  el/success-stories

Δείτε ιστορίες επιτυχίας του Enterprise Europe Network  eu/success-stories