Παναγιώτης Καρνιούρας

Ο Παναγιώτης Καρνιούρας είναι ΕΛΕ Β’ Μεταφορά Τεχνολογίας και Υποστήριξη Καινοτομίας στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, τη μονάδα μεταφοράς τεχνολογίας και υποστήριξης καινοτομίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ), καθώς επίσης και Προϊστάμενος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Διεύθυνσης (ΚΔ) του ΙΤΕ. Λειτουργεί ως επιστημονικός υπεύθυνος/υπεύθυνος έργου σε άνω των 100 εθνικών και ευρωπαϊκών έργων, με αντικείμενο τη μεταφορά τεχνολογίας, την υποστήριξη και χρηματοδότηση της καινοτομίας, την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και τη διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος (ΣΕΒΠΕ&ΔΕ), των συνεργατικών σχηματισμών (clusters) Hellenic Bio Cluster (HBio) και Hellenic Photonics Cluster (HPhos), της Ελληνικής Ένωσης Καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων «INNOVATION GREECE».

Είναι μέλος στην επιτροπή “The European Innovation Council (EIC) and European Innovation Ecosystems” του Ορίζοντα Ευρώπη, εκπροσωπώντας την Ελλάδα. Επίσης, είναι μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εκπαίδευσης, Έρευνας και Ανάπτυξης, του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Επιπλέον, είναι μέλος του Steering and Advisory Group του Enterprise Europe Network και Συντονιστής του ελληνικού κόμβου, Εθνικό Σημείο Επαφής για την Ελλάδα στον οργανισμό European Startup Nations Alliance (ESNA), εκπρόσωπος του ΙΤΕ στη Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Συνεργατικού Σχηματισμού Ψηφιακής Υγείας (HDHC). Τέλος, είναι αξιολογητής εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την έρευνα και την καινοτομία. Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο.