Δελτίο Τύπου: Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ συντονιστής του μεγαλύτερου δικτύου Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Ελλάδα

Στην ουσιαστική συνεργασία για την ανάδειξη, υποστήριξη και αξιοποίηση της νέας γνώσης που παράγεται από την ερευνητική δραστηριότητα προχώρησαν δέκα σημαντικά Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας, μέσω της ίδρυσης του μεγαλύτερου δικτύου Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Ελλάδα.

To ITE, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ως φορείς που διαθέτουν συγκεκριμένες πολιτικές σχετικά με την κατοχύρωση και αξιοποίηση της νέας γνώσης, καθώς και οργανωμένες Δομές Υποστήριξης θεμάτων μεταφοράς τεχνολογίας, συμφώνησαν να συνεργαστούν για να αξιοποιήσουν τη διαθέσιμη τεχνογνωσία, τα δίκτυα και τους πόρους, με σκοπό τη συστηματική και οργανωμένη αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν έξι ακόμη Ερευνητικά και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, τα οποία έχουν αναγνωρίσει τη σημασία και τις δυνατότητες που προσφέρει η δημιουργία εσωτερικών δομών μεταφοράς τεχνολογίας για τη μεταλαμπάδευση των αποτελεσμάτων της έρευνας προς την κοινωνία.

Το ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, ως συντονιστής του δικτύου, πρόκειται να μεταφέρει καλές πρακτικές και να υποστηρίξει τα έξι συνεργαζόμενα Ιδρύματα, όπως το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Ελληνικό Κέντρο Βιοιατρικών Ερευνών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ», το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με στόχο να αναπτύξουν εσωτερικές πολιτικές και μηχανισμούς ανάδειξης, υποστήριξης και αξιοποίησης των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων.

«Για πρώτη φορά, 10 φορείς της χώρας με σημαντική ερευνητική δραστηριότητα σε εύρος επιστημονικών πεδίων, από κοινού αναγνωρίζουν τη σημασία της αξιοποίησης της νέας γνώσης και ευθυγραμμίζουν τις πολιτικές και τη στόχευσή τους στην κατεύθυνση αυτή. Εκτιμούμε ότι η προσπάθεια αυτή, μοναδική για τα ελληνικά και ευρωπαϊκά δεδομένα, σύντομα θα οδηγήσει σε ορατό αντίκτυπο στην οικονομία και την κοινωνία», δηλώνει ο κος Παναγιώτης Καρνιούρας, Διευθυντής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ του ΙΤΕ.

Η συνεργασία αυτή υπόσχεται μεγάλης κλίμακας συνέργειες, τόσο σε γεωγραφικό επίπεδο, καθώς συμπεριλαμβάνει το σύνολο των ελληνικών και ερευνητικών Ιδρυμάτων που εδρεύουν στη νησιωτική Ελλάδα, όσο και σε διεπιστημονικές περιοχές, καθώς οι φορείς που συμμετέχουν έχουν δραστηριότητα σε διάφορους θεματικούς τομείς, όπως η υγεία κι η βιοτεχνολογία, οι ΤΠΕ, η ενέργεια, τα υλικά, το περιβάλλον και η αγροδιατροφή.

Ο Πρόεδρος του ΙΤΕ, καθ. Νεκτάριος Ταβερναράκης, δήλωσε: «Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, αξιοποιώντας την πολύτιμη και εκτενή εμπειρία του Δικτύου ΠΡΑΞΗ και του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης, σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας και αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων, πρόκειται να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ανάπτυξη του μεγαλύτερου δικτύου Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Ελλάδα. H ενίσχυση των διαύλων επικοινωνίας μεταξύ του ΙΤΕ και κορυφαίων Ερευνητικών και Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων προσφέρει άφθονες ευκαιρίες για διεπιστημονική αλληλεπίδραση και καρποφόρες συνεργασίες, που υπόσχονται να αποφέρουν πολλαπλά οφέλη για το επιστημονικό οικοσύστημα της Χώρας. Πρωτοβουλίες, όπως αυτή, που συμβάλλουν στην αναστροφή διαρροής του σπουδαίου ανθρώπινου δυναμικού μας στο εξωτερικό, και ενισχύουν τη διασύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα, αποτελούν διαχρονική προτεραιότητα του Ιδρύματος.

Πρόκειται για ένα δυναμικό εγχείρημα, που επενδύει σε κατευθύνσεις με σημαντικό και ωφέλιμο αντίκτυπο για την οικονομία και την κοινωνία, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη της αξιοποίησης της νέας γνώσης και της άνθησης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας».

Οι δράσεις του δικτύου θα στοχεύουν επίσης στην ενεργοποίηση της επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας της Ελλάδας και της Ευρώπης, ενώ στα κύρια πλεονεκτήματα του δικτύου είναι:

  • Η συγκέντρωση και καταγραφή όλης της ερευνητικής δραστηριότητας των συνεργαζόμενων φορέων
  • Η διαθεματικότητα και η αξιοποίηση δικτύων και συνεργασιών
  • Η γεωγραφική εστίαση αλλά και η πρόσβαση σε διαφορετικές περιοχές και οικοσυστήματα.

Περισσότερα Νέα:

Invest to Innovate: Εκδηλώσεις για επενδυτικές παρουσιάσεις

Ανταλλαγή γνώσης και ουσιαστική σύνδεση με τις κοινότητες της καινοτομίας.

Πρόσκληση για Σύμβουλο Μεταφοράς Τεχνολογίας & Υποστήριξης Καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη

EUDIS hackathon 2024 με θέμα «Digital in Defence»