Γνώρισε την ομάδα του Δικτύου ΠΡΑΞΗ

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), συλλέγει βιογραφικά όσων ενδιαφέρονται να λαμβάνουν ενημέρωση όταν προκηρύσσεται κάποια θέση για την ομάδα μας.  Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ευκαιρίες απασχόλησης στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς υποστήριξης της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας, με παρουσία σε 5 πόλεις και εμπειρία και τεχνογνωσία 30 ετών, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στείλτε μας το βιογραφικό σας

Μπορείτε να ανεβάσετε το βιογραφικό σας, αφού διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που ακολουθεί:

Μεταφορτώνοντας το βιογραφικό σας σημείωμα σε αυτήν την ιστοσελίδα, συναινείτε στη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέχει, τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ για τις ανάγκες ενημέρωσης σε περίπτωση νέων θέσεων εργασίας.

Τα βιογραφικά σας σημειώματα θα είναι προσβάσιμα μόνο σε εξουσιοδοτημένα στελέχη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ, τα οποία έχουν δεσμευθεί για την τήρηση εχεμύθειας. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ διαθέτει επαρκή συστήματα ασφαλείας, ενώ λαμβάνονται όλα τα αναγκαία και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων (διαρροή, αποκάλυψη, πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, κλπ).

Τα βιογραφικά σας σημειώματα θα διατηρηθούν στο αρχείο μας για δύο έτη και κατόπιν θα διαγραφούν. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται, δεν ανακοινώνονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους φορείς.

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ ακολουθεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (2016/679/ΕΕ) και κάθε σχετική ρύθμιση του εθνικού δικαίου.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με βάση τον ως άνω Κανονισμό (2016/679/ΕΕ) έχετε δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης, διόρθωσης, επικαιροποίησης ή ακόμα και διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων. Επίσης, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Προκειμένου να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους υπευθύνους του Δικτύου ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ στο email: praxi@praxinetwork.gr

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο ΙΤΕ, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του https://www.forth.gr.

Εφόσον συμφωνείτε με την παραπάνω Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
μπορείτε να ανεβάσετε το βιογραφικό σας κάνοντας κλικ ΕΔΩ.

Περισσότερα Νέα:

NANOTEXNOLOGY 2024: Matchmaking Event & συνάντηση των EEN Advisors του Sector Group Electronics.

Πρόσκληση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων διοικητικής υποστήριξης σε Αθήνα / Ηράκλειο

Σεμινάριο για το πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας Ευρώπη στην Πάτρα

European Angel Investment Summit 2024 – Επένδυση στην Καινοτομία