Έναρξη Ταμείου της ΕΕ για την ενίσχυση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας των ΜμΕ

Στις 10 Ιανουαρίου 2022 ξεκίνησε το «Ideas Powered for Business SME Fund», ένα νέο πρόγραμμα επιχορηγήσεων, που σχεδιάστηκε για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ). Το Ταμείο για τις ΜμΕ είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υλοποιείται από το Γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) και θα διαρκέσει έως τις 16 Δεκεμβρίου 2022.

Η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας μπορεί να καλύπτει πολλά διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία, όπως εμπορικά σήματα, σχέδια ή υποδείγματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εταιρικές ταυτότητες, προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες. Το Ταμείο για τις ΜμΕ παρέχει οικονομική στήριξη σε επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις επιχορηγήσεις να μεταβιβάζονται πάντα απευθείας στις ΜμΕ.

Συγκεκριμένα, το Ταμείο για τις ΜμΕ είναι ένα πρόγραμμα επιστροφής εξόδων με έκδοση κουπονιών τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μερική κάλυψη των τελών που αφορούν τις επιλεγμένες δραστηριότητες.

Ανάλογα με τη δραστηριότητα, διατίθενται δύο είδη κουπονιών:

  • Κουπόνι 1 των 1500 € για την κάλυψη του κόστους τελών εμπορικών σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων
  • Κουπόνι 2 των 750 € για την κάλυψη του κόστους τελών διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Η διαδικασία εγγραφής περιγράφεται αναλυτικά εδώ.

Με την ενεργοποίηση των κουπονιών, παρέχεται «περίοδος υλοποίησης» κατά τη διάρκεια της οποίας μπορείτε να ζητήσετε περαιτέρω υπηρεσίες και να αιτηθείτε την επιστροφή των πρόσθετων εξόδων.

Η διάρκεια της περιόδου αυτής είναι:

  • 6 μήνες για το κουπόνι 1
  • 12 μήνες για το κουπόνι 2

Για το 2022, η έκδοση του Ταμείου για τις ΜμΕ καλύπτει διάφορες υπηρεσίες προκειμένου να είναι αρωγός στην υλοποίηση της στρατηγική σας αναφορικά με τα περιουσιακά στοιχεία ΔΙ κι ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Για εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα προβλέπεται:

  • επιστροφή 75% των εξόδων για τα τέλη εμπορικών σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων σε επίπεδο ΕΕ
  • επιστροφή 75% των εξόδων για τα τέλη εμπορικών σημάτων και σχεδίων και υποδειγμάτων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο
  • επιστροφή 50% των εξόδων για τα τέλη σημάτων και σχεδίων και υποδειγμάτων εκτός ΕΕ.

Για διπλώματα ευρεσιτεχνίας προβλέπεται:

  • επιστροφή 50% των εξόδων για τα τέλη διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε εθνικό επίπεδο.

Σημειώνεται ότι οι επιχορηγήσεις είναι περιορισμένες και για τη διάθεσή τους θα τηρείται χρονολογική σειρά προτεραιότητας.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες και τα τέλη μπορείτε να βρείτε στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

 

Περισσότερα Νέα:

Invest to Innovate: Εκδηλώσεις για επενδυτικές παρουσιάσεις

Ανταλλαγή γνώσης και ουσιαστική σύνδεση με τις κοινότητες της καινοτομίας.

Πρόσκληση για Σύμβουλο Μεταφοράς Τεχνολογίας & Υποστήριξης Καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη

EUDIS hackathon 2024 με θέμα «Digital in Defence»