Εργαλεία

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ παρέχει υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ερευνητικά ιδρύματα και οργανισμούς (ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου) σε θέματα καινοτομίας, μεταφοράς τεχνολογίας, ερευνητικής συνεργασίας καθώς και διεθνούς δικτύωσης.

 

Enterprise Europe Network widget

Στη διεθνή βάση αναζήτησης του Enterprise Europe Network θα βρείτε αιτήματα και προσφορές για επιχειρηματικές, τεχνολογικές και ερευνητικές συνεργασίες από επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και αναπτυξιακούς οργανισμούς.

Αν επιθυμείτε και εσείς να προωθήσετε τις υπηρεσίες ή/και τα προϊόντα σας στο εξωτερικό, ή αν ζητάτε κάποια υπηρεσία ή/και προϊόν που ενδεχομένως να υπάρχει ήδη στο εξωτερικό, μπορείτε να καταχωρήσετε το επιχειρηματικό σας προφίλ στη διεθνή βάση συνεργασιών του Enterprise Europe Network χρησιμοποιώντας τις εξής φόρμες:

Φόρμα για αναζήτηση επιχειρηματικής συνεργασίας

Φόρμα για προσφορά επιχειρηματικής συνεργασίας

Πριν συμπληρώσετε μία φόρμα, διαβάστε τις οδηγίες για τη δημιουργία προφίλ.

 

Αν εντοπίσετε μια καταχώρηση που σας ενδιαφέρει, ένας σύμβουλος του Δικτύου ΠΡΑΞΗ θα σας καθοδηγήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Ξεκινήστε την αναζήτηση:

1. Εξερευνήστε τη διεθνή βάση αναζήτησης συνεργασιών του Enterprise Europe Network χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά.

2. Εντοπίστε καταχωρήσεις που ταιριάζουν με τις ανάγκες σας.

3. Επικοινωνήστε μαζί μας και περιγράψτε μας την επιχείρησή σας.

Θα σας φέρουμε σε επαφή με την επιχείρηση ή τον οργανισμό που σας ενδιαφέρει.