Ευρωπαϊκή εκδήλωση ενημέρωσης και δικτύωσης για το Cluster 6 – Προκηρύξεις 2024

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη διοργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης και δικτύωσης μεταξύ 26-28 Σεπτεμβρίου, σχετικά με τις προκηρύξεις που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Εργασίας του Cluster 6 “Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture & Environment” του Ορίζοντα Ευρώπη για το έτος 2024. Η υποβολή προτάσεων στις συγκεκριμένες προκηρύξεις θα ξεκινήσει στις 17 Οκτωβρίου 2023.

Στις 26 Σεπτεμβρίου αναμένεται να διεξαχθεί η σχετική εκδήλωση δικτύωσης (brokerage event) για τις προκηρύξεις του Cluster 6, όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν διά ζώσης διμερείς συναντήσεις με πιθανούς συνεργάτες από ολόκληρη την ΕΕ, αλλά και πέρα από αυτήν, καθώς και να αναζητήσουν συνεργασίες για την υποβολή προτάσεων. Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση δικτύωσης βρίσκονται στη σχετική ιστοσελίδα, όπου βρίσκεται και η αντίστοιχη φόρμα εγγραφής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη δια ζώσης συμμετοχή στην εκδήλωση δικτύωσης για τις προκηρύξεις του Cluster 6, διατίθενται travel grants από το ευρωπαϊκό δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής NCP_WIDERA.NET. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επισκεφθούν τη σχετική ανακοίνωση διαθέσιμη εδώ.

Στη συνέχεια, η εκδήλωση ενημέρωσης (information day) θα διεξαχθεί μεταξύ 27-28 Σεπτεμβρίου. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενθάρρυνση της συμμετοχής στις προκηρύξεις και η επεξήγηση βασικών εννοιών, αλλά και των διαδικασιών υποβολής και άλλων συναφών ζητημάτων.

Date

Sep 26 - 28 2023
Expired!

More Info

Read More

Organizer

European Commission
Read More