Ορίζοντας Ευρώπη “Cluster 4 – Digital, Industry & Space”: Εκδήλωση ενημέρωσης και εκδηλώσεις δικτύωσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει διαδικτυακά τριήμερη ενημερωτική εκδήλωση για τις νέες προκηρύξεις του “Cluster 4 – Digital, Industry & Space” στις 12 με 14 Δεκεμβρίου 2022. Στην εκδήλωση θα παρουσιασθούν οι προκηρύξεις για το 2023 των έξι κατευθύνσεων (destinations) του Προγράμματος Εργασίας 2023-2024:

  • Climate neutral, circular and digitised production
  • Increased autonomy in key strategic value chains for resilient industry
  • World leading data and computing technologies
  • Digital and emerging technologies for competitiveness and fit for the Green Deal
  • Open strategic autonomy in developing, deploying and using global space-based infrastructures, services, applications and data
  • A human-centred and ethical development of digital and industrial technologies

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της εκδήλωσης και την εγγραφή είναι διαθέσιμες εδώ.

Στο πλαίσιο της ενημερωτικής εκδήλωσης, τα τρία δίκτυα των Εθνικών Σημείων Επαφής για τις θεματικές περιοχές Digital, Industry και Space του Cluster 4 θα διοργανώσουν διαδικτυακά εκδηλώσεις δικτύωσης (brokerage events). Σκοπός των εκδηλώσεων είναι η ανάπτυξη συνεργασιών για τον σχηματισμό κοινοπραξιών και την υποβολή προτάσεων για τις προκηρύξεις των τριών θεματικών περιοχών.

Οι ημερομηνίες των εκδηλώσεων δικτύωσης είναι οι εξής:

  • Θεματική περιοχή Digital: 15-16 Δεκεμβρίου 2022 (διοργάνωση IDEAL-IST)
  • Θεματική περιοχή Industry: 14 Δεκεμβρίου 2022 (διοργάνωση NCP4Industry)
  • Θεματική περιοχή Space: 8 Δεκεμβρίου 2022 (διοργάνωση COSMOS4HE)

Περισσότερες πληροφορίες για τις εκδηλώσεις δικτύωσης θα ανακοινωθούν σύντομα.

Περισσότερες πληροφορίες: https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/3jM2kV6qwHjteovSf3VOrp/overview

Date

Dec 12 2022
Expired!

Time

10:00 am - 5:30 pm

Location

Virtual Event