Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας – Ολοκληρωμένη υποστήριξη σε όλο το φάσμα της καινοτομίας