Παναγιώτης Καρνιούρας

Ο Παναγιώτης Καρνιούρας είναι Διευθυντής στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, πιστοποιημένος IMP³rove Guide και μέλος στην επιτροπή “The European Innovation Council (EIC) and European Innovation Ecosystems” του Ορίζοντα Ευρώπη. Υπήρξε επίσης μέλος στην οριζόντια επιτροπή “Innovation in SMEs” and “Access to Risk Finance” στο προηγούμενο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ορίζοντας 2020.

Λειτουργεί ως project manager ή επιστημονικός υπεύθυνος σε άνω των 20 έργων χρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αντικείμενο τη μεταφορά τεχνολογίας, την υποστήριξη και χρηματοδότηση της καινοτομίας, την ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια των ΜμΕ, τη διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Είναι συντονιστής της Ελληνικής Κοινοπραξίας του Enterprise Europe Network, μέλος του Steering and Advisory Group του Enterprise Europe Network, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των συνεργατικών σχηματισμών (clusters) Hellenic Bio Cluster-HBio και Hellenic Photonics Cluster-HPhos , της Ελληνικής Ένωσης Καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων «INNOVATION GREECE» και της Επιστημονικής Εταιρείας Micro & Nano. Είναι επίσης μέλος του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Εθνικής Επιτροπής Εκπαίδευσης, Έρευνας και Ανάπτυξης, εκπρόσωπος του ΙΤΕ στις Γενικές Συνελεύσεις του Ελληνικού Συνεργατικού Σχηματισμού Ψηφιακής Υγείας (HDHC) και έχει υπάρξει μέλος επιτροπής αξιολογήσεων προτάσεων του Αναπτυξιακού Νόμου σε θέματα Ε&Κ καθώς και προτάσεων σε διαγωνισμούς καινοτομίας

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το Πανεπιστήμιο UMIST (Ηνωμένο Βασίλειο) και διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

Περισσότερα Νέα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην ενημερωτική εκδήλωση για τις επιχορηγήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) στον Ορίζοντα Ευρώπη

Tο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) ως Θεσμικός Υποστηρικτής των Εθνικών Βραβείων Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας!

Δελτίο Τύπου: Το Οικοσύστημα Καινοτομίας της χώρας ενδυναμώνεται: Συμφωνητικό Στρατηγικής Συνεργασίας του Δικτύου ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Iστορία επιτυχίας με σύμμαχο το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ! Μια ελληνική ομάδα ερευνητών εμπνέεται από τη φύση, λαμβάνει ευρωπαϊκή & ιδιωτική χρηματοδότηση και μετασχηματίζεται σε spin-off!