Ζωή Θεοδωροπούλου

Περισσότερα Νέα:

Imag(in)ing Technē | Φαντασιακές Εικόνες Τέχνης & Τεχνολογίας

ΟΙΚΟΔΟΜΗ 2023 – Επιχειρηματικές συναντήσεις με την εμπειρία του Δικτύου ΠΡΑΞΗ

ΗΜΕΡΙΔΑ «Αγροδιατροφή στην Κρήτη: Έρευνα – Καινοτομία – Χρηματοδοτικές ευκαιρίες»

11ο Forum Υγείας 2023 με την υποστήριξη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ