Πρόγραμμα Επιδοτούμενης Χρηματοδότησης “Business Innovation Greece” – Προδημοσίευση 3ης πρόσκλησης

Προ-δημοσίευση 3ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για το Πρόγραμμα Επιδοτούμενης Χρηματοδότησης “Business Innovation Greece” 

Αναζητείτε επιδοτούμενη χρηματοδότηση για να αναπτύξετε την επιχείρησή σας;
Το πρόγραμμα “Business Innovation Greece” μπορεί να είναι η ιδανική λύση!

Τι είναι το «Business Innovation Greece» και τι προσφέρει:

Το πρόγραμμα «Business Innovation Greece» είναι μέρος των EEA & Norway Grants (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ή ΕΟΧ), 2014-2021 και προσφέρει χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις με στόχο τη στήριξη του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα της Ελλάδας. Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι η μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στον ΕΟΧ και η ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ 15 χωρών της ΕΕ στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη και των Δωρητριών Χωρών (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία).

Το πρόγραμμα στοχεύει στη χρηματοδότηση έργων που θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των ελληνικών επιχειρήσεων προσφέροντας:

  • Χρηματοδότηση (μη επιστρεπτέα κονδύλια) για τη στήριξη του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα στην Ελλάδα
  • Ευκαιρίες συνεργασίας & πρόσβαση σε νέα τεχνογνωσία και σύγχρονη τεχνολογία
  • Δικτύωση και σεμινάρια ανάπτυξης ικανοτήτων (capacity building)
  • Απλοποιημένη διαδικασία αίτησης και επιλογή των έργων για χρηματοδότηση μέσω ανοιχτής πρόσκλησης και διαγωνισμού
  • Υπεύθυνος διαχειριστής προγράμματος είναι ο οργανισμός Innovation Norway, ο οποίος λειτουργεί χωρίς κανέναν ελληνικό ενδιάμεσο φορέα.

Τι είδους έργα μπορούν να χρηματοδοτηθούν

Το πρόγραμμα παρέχει χρηματοδότηση μέσω επιχορηγήσεων (grants) σε επιχειρήσεις για την ανάπτυξη ή εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών, προϊόντων ή λύσεων στους ακόλουθους 3 τομείς:

  • Πράσινη Καινοτομία στη βιομηχανία – «Μείωση και επαναχρησιμοποίηση»
  • Γαλάζια Ανάπτυξη
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ / ICT)

Ποιο είναι το ύψος της χρηματοδότησης που μπορεί να αιτηθεί μία επιχείρηση;

Μια ελληνική επιχείρηση μπορεί να αιτηθεί για επιχορήγηση από 200.000€ έως και 1.500.000€ ανά έργο. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να αιτηθούν και για μικρότερα ποσά, από 50.000€ έως 200.000€ ανά έργο.

Κατά κανόνα, μια μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να λάβει επιχορήγηση περίπου ίση με το 50% του συνολικού κόστους υλοποίησης του έργου, ενώ μια μεγάλη επιχείρηση θα λάβει μικρότερη χρηματοδότηση. Το ύψος της χρηματοδότησης προσδιορίζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, το είδος του έργου και την τοποθεσία του στην Ελλάδα.

Δημοσίευση 3ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων

Η προ-δημοσίευση για την 3η Πρόσκληση έχει ήδη ανέβει στον ιστότοπο της Innovation Norway.

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με τον ενημερωμένο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για την Ελλάδα για την περίοδο 2022-2027, τα ποσοστά επιχορήγησης για έργα που εμπίπτουν στην περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση (άρθρο 14 του Γενικού Κανονισµού Απαλλαγής κατά Κατηγορία/ΓΚΑΚ) είναι υψηλότερα σε σύγκριση με τις 2 προηγούμενες προκλήσεις του προγράμματος.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η 3η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων αναμένεται να δημοσιευθεί επισήμως σύντομα και θα παραμείνει ανοιχτή για 3 μήνες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα

Innovation Norway, Αθήνα – Υπεύθυνοι προγράμματος:

κα. Anne Lise Rognlidalen, Διευθύντρια Προγράμματος

κα. Άννα-Σοφία Μίχου, Programme Officer

κ. Θεοχάρης Αδρακτάς Ρέντης, Programme Officer

Ιστοσελίδα του προγράμματος:

https://www.innovasjonnorge.no/Greeceinnovation

E-mail για πληροφορίες: gr.innovation@innovationnorway.no

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αναζητήσετε εταίρο για την υποβολή έργου διμερούς συνεργασίας, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ (κ. Καραντώνη Ηρακλή, karantonis@praxinetwork.gr, 2810 338 974).

 

Περισσότερα Νέα:

Invest to Innovate: Εκδηλώσεις για επενδυτικές παρουσιάσεις

Ανταλλαγή γνώσης και ουσιαστική σύνδεση με τις κοινότητες της καινοτομίας.

Πρόσκληση για Σύμβουλο Μεταφοράς Τεχνολογίας & Υποστήριξης Καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη

EUDIS hackathon 2024 με θέμα «Digital in Defence»