2η Παράταση προθεσμίας υποβολής βιογραφικών μέχρι και την Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Επικοινωνίας και Μarketing στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ με έδρα την Αθήνα και κωδικό θέσης MARK_ATH_NOV_21

Νέα! 2η Παράταση προθεσμίας υποβολής βιογραφικών μέχρι και την Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Επικοινωνίας και Μarketing στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ με έδρα την Αθήνα και κωδικό θέσης MARK_ATH_NOV_21

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Επικοινωνίας και Marketing με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων:

«Hellenic Biocluster: A life sciences innovation leader towards a strong sustainable economy and a better society- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» – ΣΣΚ-1η Πρόσκληση: ΦορέαςΑρωγός – ΓΓ1CL-0058928, «Hellenic Digital Health Cluster – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑνταγωνιστικότηταΕπιχειρηματικότητα και Καινοτομία» – ΣΣΚ-1η Πρόσκληση: Φορέας Αρωγός – ΓΓ1CL-0054342»,«EuroCC: NationalCompetence Centres in the framework of EuroHPC – H2020-JTI-EuroHPC-2019-2-951732», «3DGLUCOMOFSENS:Τρισδιάστατα εκτυπωμένοι φορετοί αισθητήρες βασισμένοι σε Μεταλλο-Οργανικές Κατασκευές για τον ηλεκτροχημικόπροσδιορισμό γλυκόζης σε ιδρώτα – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα καιΚαινοτομία – πρόσκληση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» – Τ2ΕΔΚ-00028», «BIOCONTROL: Βιώσιμεςλύσεις για την Βιολογική Αντιμετώπιση Επιβλαβών Μικροοργανισμών και την Επαγωγή της Αντοχής των Καλλιεργειώνστην Αλατότητα» – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία – πρόσκληση«ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» – Τ2ΕΔΚ-01859, «FOODSENS: Ταχεία ανίχνευση επιμολυντών και νοθείαςσε νωπό γάλα με εμβαπτιζόμενους νανοφωτονικούς αισθητήρες» – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑνταγωνιστικότηταΕπιχειρηματικότητα και Καινοτομία – πρόσκληση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» – Τ2ΕΔΚ-01934,«MIRAGE: Ολοκληρωμένη υπηρεσία αυτοματοποιημένης ανίχνευσης, ειδοποίησης και αντιμετώπισης επιθέσεων στοδιαδικτυακό σύστημα δρομολόγησης σε πραγματικό χρόνο» – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑνταγωνιστικότηταΕπιχειρηματικότητα και Καινοτομία – πρόσκληση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» – Τ2ΕΔΚ-03033, ή άλλωνέργων του Δικτύου ΠΡΑΞΗ.

Έδρα:
1 θέση με έδρα την Αθήνα με κωδικό θέσης ΜARK_ATH_ NOV_21

Κατεβάστε την προκήρυξη: MARK_ATH_NOV_21_ΡΒ3Μ469ΗΚΥ-ΩΑΣ.pdf

Κατεβάστε εδώ την επικαιροποιημένη προκήρυξη ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής.

Νέο! Κατεβάστε εδώ τη δεύτερη επικαιροποιημένη προκήρυξη (Αρ. πρωτ. 67774, Αθήνα, 10/12/2021) ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής.

Ημερομηνία Ανάρτησης: 22.11.2021

Νέα! 2η Καταληκτική Ημερομηνία: 31.12.2021

Περισσότερα Νέα:

NANOTEXNOLOGY 2024: Matchmaking Event & συνάντηση των EEN Advisors του Sector Group Electronics.

Πρόσκληση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων διοικητικής υποστήριξης σε Αθήνα / Ηράκλειο

Σεμινάριο για το πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας Ευρώπη στην Πάτρα

European Angel Investment Summit 2024 – Επένδυση στην Καινοτομία