Σεμινάριο για το πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας Ευρώπη στην Πάτρα

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής του ευρωπαϊκού προγράμματος πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία “Ορίζοντας Ευρώπη”, διοργανώνει σεμινάριο για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες της θεματικής Widening Participation and Strengthening of the European Research Area (WIDERA) καθώς και για επιλεγμένες προκηρύξεις του Πυλώνα ΙΙ.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024 (13:00 – 16:30), στην αίθουσα συνεδριακού του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ-ΙΤΕ).

Σκοπός της Εκδήλωσης

Το σεμινάριο απευθύνεται στο οικοσύστημα της Πάτρας και αποσκοπεί να συμβάλει στην έγκαιρη προετοιμασία των ενδιαφερομένων για την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών ευκαιριών από επιλεγμένες θεματικές του Ορίζοντα Ευρώπη.

Κεντρικές Ομιλήτριες

  • Βασιλική Καλοδήμου, Εθνικό Σημείο Επαφής WIDERA
  • Μαρία Μικρώνη, Εθνικό Σημείο Επαφής WIDERA

Θεματικά πεδία

• Βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία WIDERA: Twinning – ERA Chairs – Teaming

• Χρηματοδοτικά εργαλεία WIDERA: Excellence Hubs, Excellence Initiative, Hop-On, ERA Talents

• WIDERA – μελλοντικές προκηρύξεις

• Χρηματοδοτικές ευκαιρίες του Πυλώνα ΙΙ

• Συμβουλές για την προετοιμασία ανταγωνιστικών προτάσεων

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου δύνανται να πραγματοποιηθούν και συναντήσεις με ενδιαφερόμενους για το WIDERA.

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Μπορείτε να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ

Περισσότερες πληροφορίες:

Δρ. Ιωάννης Κορτίδης | T: (+30) 2610 965314
kortidis@praxinetwork.gr  | www.praxinetwork.gr

Περισσότερα Νέα:

NANOTEXNOLOGY 2024: Matchmaking Event & συνάντηση των EEN Advisors του Sector Group Electronics.

Πρόσκληση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων διοικητικής υποστήριξης σε Αθήνα / Ηράκλειο

European Angel Investment Summit 2024 – Επένδυση στην Καινοτομία

EIC Accelerator: Εκδήλωση στην Πάτρα για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης