Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ υποστηρίζει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα μέσω AccelerAction

Στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου 2022, δέκα διεθνείς εταίροι από επτά διαφορετικές χώρες, συναντήθηκαν στην πόλη Κατάνια της Ιταλίας για την εναρκτήρια εκδήλωση του ευρωπαϊκού έργου «AccelerAction». 

Ο κύριος στόχος του «AccelerAction» στον Ορίζοντα Ευρώπη είναι να ενισχύσει τους κόμβους καινοτομίας για την υποστήριξη μικρομεσαίων εταιρειών, με έμφαση στη γυναικεία επιχειρηματικότητα.  

Παράλληλα, το έργο στοχεύει στην τόνωση της συνεργασίας μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών φορέων καινοτομίας, με την δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού δικτυωμένου προγράμματος επιτάχυνσης.  Οι χώρες που συνεργάζονται στο «AccelerAction» είναι η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ρουμανία, η Αυστρία, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία.  

Το έργο θα επικεντρωθεί στον τομέα deeptech, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των λιγότερο δικτυωμένων οικοσυστημάτων καινοτομίας και στην επιτάχυνση της ισότητας των φύλων σε αυτά. 

Από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου συμμετείχε η Δρ Αρετή Μούρκα εκπροσωπώντας έναν από τους επίσημους εταίρους στην κοινοπραξία.  Ο ρόλος του Δικτύου ΠΡΑΞΗ είναι να ενισχύσει τη δικτύωση στα οικοσυστήματα καινοτομίας της ΕΕ και να ενισχύσει την ικανότητά τους να υποστηρίζουν υφιστάμενες και αναδυόμενες καινοτόμες εταιρείες. 

Οι στόχοι του προγράμματος «AccelerAction» είναι: 

1️⃣ να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων στην ανάπτυξη οικοσυστημάτων καινοτομίας. 

2️⃣ να σχεδιάσει προγράμματα δραστηριοτήτων, με βάση τις προτεραιότητες που θέτουν οι φορείς επιτάχυνσης επιχειρήσεων που βρίσκονται σε λιγότερο δικτυωμένα οικοσυστήματα και κόμβους καινοτομίας. 

3️⃣ να ενδυναμώσουν τα ασθενέστερα οικοσυστήματα για να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα και τη συνδεσιμότητά τους, ώστε να διατηρήσουν πιο ισορροπημένη την επιχειρηματική δραστηριότητα σε όλη την Ευρώπη. 

4️⃣ να επιταχυνθεί η ισότητα των φύλων στους ευρωπαϊκούς κόμβους καινοτομίας.