Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ υποστηρίζει το Πανεπιστήμιο Κρήτης στην υλοποίηση του προγράμματος ACES–STAR.

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς υποστήριξης της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παρέχοντας υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες σε εταιρείες, ιδρύματα, και οργανισμούς, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Με γνώμονα την εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτει, υποστηρίζει το Πανεπιστήμιο Κρήτης κατά την υλοποίηση του μεταπτυχιακού προγράμματος ACES – STAR Erasmus Mundus Joint Master Degree in Aquaculture, Environment and Society (EMJMD ACES-STAR).

 

Πληροφορίες για το πρόγραμμα

Το (EMJMD ACES-STAR) είναι ένα διετές πρόγραμμα σπουδών το οποίο πραγματοποιείτε σε τρία Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια με εξειδίκευση στην έρευνα για την υδατοκαλλιέργεια.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής στο πρόγραμμα EMJMD ACES+ οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους καθώς και να διευρύνουν τις επαφές τους μέσω του μεγάλου δικτύου του προγράμματος στον κλάδο της βιομηχανίας της Υδατοκαλλιέργειας.

Τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσω της πρακτικής άσκησης και της ερευνητικής διατριβής που πρέπει να εκπονήσουν οι συμμετέχοντες στο τέλος του προγράμματος.

Πρακτική Άσκηση

1ο εξάμηνο

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης στο τέλος του 1ου εξαμήνου, είτε πραγματοποιώντας έρευνα σε εργαστήρια της Scottish Association for Marine Science είτε  ολοκληρώνοντας μια σύντομη πρακτική άσκηση σε έναν από τους συνεργάτες του προγράμματος που εδρεύουν στη δυτική ακτή της Σκωτίας, όπως η Xanthella Ltd ή η Scottish Sea Farms

2ο εξάμηνο

Κατά τη διάρκεια του 2ου εξαμήνου, με έδρα το Πανεπιστήμιο Κρήτης, οι φοιτητές πραγματοποιούν πρακτική άσκηση 6 εβδομάδων στην Ελλάδα. Μπορεί να εργαστούν σε εργαστήριο του Πανεπιστημίου ή να εργαστούν στο πεδίο με εταιρείες όπως το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, η Selonda Aquaculture S.A. ή η Nireus Aquaculture.

Ερευνητική Διατριβή

Κατά τη διάρκεια του τέταρτου εξαμήνου του EMJMD ACES, όλοι οι φοιτητές πρέπει να εκπονήσουν ερευνητική διατριβή. Οι φοιτητές μπορούν να διεξάγουν την έρευνα τους σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων των εργαστηρίων που βρίσκονται στο SAMS-UHI, στο Πανεπιστήμιο Radboud ή στα Πανεπιστήμια της Ναντ και της Κρήτης, ή σε έναν από τους συνεργάτες του προγράμματος από τον κλάδο της βιομηχανίας.

Ορισμένοι φοιτητές έχουν εγκατασταθεί σε οργανισμούς όπως το ICM-CSIC στην Ισπανία, το Πανεπιστήμιο του Μπέργκεν, το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Δανίας ή το Ινστιτούτο Αλιείας στην Κίνα. Αυτό το εξάμηνο δίνει στους φοιτητές μας μια πολύτιμη ευκαιρία να ακολουθήσουν τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα σε έναν βασικό τομέα της βιομηχανίας υδατοκαλλιέργειας, βοηθώντας τους να ενισχύσουν τις δεξιότητες επαγελματικής αποκατάστασης και την εργασιακή τους εμπειρία.

Πολλοί από τους αποφοίτους του προγράμματος αποδίδουν την επαγγελματική τους αποκατάσταση στις δεξιότητες που απέκτησαν μέσω της πρακτικής άσκησης και της ερευνητικής διατριβής που εκπόνησαν.