Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ συμμετέχει στις «Ημέρες καριέρας» στην Τεχνόπολη

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), συμμετέχει στις «Ημέρες καριέρας», του kariera.gr στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων το Σαββατοκύριακο, 8 και 9 Οκτωβρίου 2022.

Στις «Ημέρες καριέρας» οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν δια ζώσης το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και να αναζητήσουν ευκαιρίες απασχόλησης σε έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς υποστήριξης της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας, με παρουσία σε 5 πόλεις και εμπειρία και τεχνογνωσία 30 ετών, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Στείλτε μας το βιογραφικό σας

Μπορείτε να ανεβάσετε το βιογραφικό σας, αφού διαβάσετε προσεκτικά την  Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: 

Μεταφορτώνοντας το βιογραφικό σας σημείωμα σε αυτήν την ιστοσελίδα, συναινείτε στη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέχει, τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ για τις ανάγκες κάλυψης νέων θέσεων εργασίας μέσω των Ημερών Καριέρας που διοργανώνονται υπό την αιγίδα του www.kariera.gr 8 & 9 Οκτωβρίου 2022 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

Τα βιογραφικά σας σημειώματα θα είναι προσβάσιμα μόνο σε εξουσιοδοτημένα στελέχη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ, τα οποία έχουν δεσμευθεί για την τήρηση εχεμύθειας. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ διαθέτει επαρκή συστήματα ασφαλείας, ενώ λαμβάνονται όλα τα αναγκαία και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων (διαρροή, αποκάλυψη, πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, κλπ).

Τα βιογραφικά σας σημειώματα θα διατηρηθούν στο αρχείο μας για δύο έτη και κατόπιν θα διαγραφούν. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται, δεν ανακοινώνονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους φορείς.

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ ακολουθεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (2016/679/ΕΕ) και κάθε σχετική ρύθμιση του εθνικού δικαίου.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με βάση τον ως άνω Κανονισμό (2016/679/ΕΕ) έχετε δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης, διόρθωσης, επικαιροποίησης ή ακόμα και διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων. Επίσης, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Προκειμένου να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους υπευθύνους του ΙΤΕ στο email: praxi@praxinetwork.gr

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο ΙΤΕ, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του https://www.forth.gr.

Εφόσον συμφωνείτε με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μπορείτε να ανεβάσετε το βιογραφικό σας κάνοντας κλικ ΕΔΩ