“Κατοχύρωσε την εφεύρεσή σου. Προστάτευσε την περιουσία σου.”

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ο οποίος εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων διοργανώνει ημερίδα την Τρίτη 29 Αυγούστου, στις 18:00 το απόγευμα στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, με θέμα “ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ: Πηγή καινοτομίας & επιχειρηματικότητας“.

Στην ημερίδα θα συμμετέχει ο Αντώνης Σαπουντζής, Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ – ΙΤΕ (Ίδρυμα Τεχνολογίας κι Έρευνας), παρουσιάζοντας την αναγκαιότητα της προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας σε συνάρτηση με τη μεταφορά τεχνολογίας από το εργαστήριο στην αγορά.

Ο ΟΒΙ καινοτομεί και έχει δημιουργήσει μια νέα υπηρεσία για τις νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να τις υποστηρίξει στην κατοχύρωση της ευρεσιτεχνίας τους. Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν δυο αναδυόμενοι κλάδοι για τους οποίους ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), εκπόνησε Αναφορές Ευρεσιτεχνίας (PLR).

Κατοχύρωσε την εφεύρεσή σου. Προστάτευσε την περιουσία σου.