Διεθνής Εκδήλωση Δικτύωσης «Towards the Green Future: The European Green Deal»

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ PRAXI Network, συντονιστής του Enterprise Europe Network Hellas, συν-διοργανώνει εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων (matchmaking event) στο πλαίσιο του Towards the Green FutureThe European Green Deal. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στις 16 Νοέμβριου 2023 στις Βρυξέλλες.

Η εκδήλωση προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία δικτύωσης και συνεργασίας με οργανισμούς της Τουρκίας σχετικά με τις προσκλήσεις του Horizon Europe.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια, σχετικά με τους στόχους της συμφωνίας #GreenDeal, παρουσιάζοντας πώς αυτή μπορεί να ενσωματωθεί και να αξιοποιηθεί σε διάφορους τομείς έρευνας και καινοτομίας, όπως οι παρακάτω:

  • Cluster 5: Energy and Mobility. A Clean and Sustainable Approach
  • Cluster 6: Circular Economy and Bioeconomy, Food and Agriculture, Zero Waste
  • Cluster 4: Research Infrastructure. Digital, Industry & Research Infrastructure
  • Cluster 2: Social Science Integration to Green Deal

Διαδικασία συμμετοχής

Η εκδήλωση είναι ΔΩΡΕΑΝΟι συναντήσεις πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία στο Tangla Hotel Brussel. Για την εγγραφή σας στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων Towards the Green FutureThe European Green Deal Brokerage Event 2023 παρακαλούμε επισκεφθείτε τον  σύνδεσμο https://eugreendeal.b2match.io/signup.

Πληροφορίες

Αν σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε στην εκδήλωση καθώς και για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Δημήτρης Κασαμπαλής, τηλ. 2310 501148, kasabalis@praxinetwork.gr.