Πρόσκληση για Σύμβουλο εταιρικής ταυτότητας και επικοινωνίας

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Συμβούλου εταιρικής ταυτότητας και επικοινωνίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή έργου, με έδρα την Αθήνα.

Αντικείμενο Εργασιών

  • Ανάπτυξη και ορθή εφαρμογή της εταιρικής ταυτότητας (λογοτύπου και διακριτικών χαρακτηριστικών) του Δικτύου ΠΡΑΞΗ και των έργων που αναλαμβάνει
  • Παραγωγή εταιρικού προωθητικού υλικού (έντυπα, αφίσες, banners, newsletters)
  • Ποιοτικός έλεγχος και εμπλουτισμός του περιεχομένου του δικτυακού τόπου του Δικτύου ΠΡΑΞΗ
  • Διοργάνωση και προβολή εταιρικών εκδηλώσεων
  • Συνεργασία με προμηθευτές, χώρους φιλοξενίας εκδηλώσεων και διαφημιστικές εταιρίες για παραγωγή προωθητικού υλικού
  • Ανάπτυξη και συνεχής ενημέρωση μέσων εμφανίσεων στα ΜΜΕ (έντυπα και ηλεκτρονικά), δημιουργία εταιρικών παρουσιάσεων και σύνταξη δελτίων τύπου
  • Σχεδιασμός γραφιστικών για καμπάνιες online διαφήμισης (banners, γραφιστικά για Facebook, Instagram, newsletters κ.ά.)
  • Δημιουργία και επεξεργασία εικόνας / Video

Οι θέσεις απασχόλησης αφορούν συνδυασμό των ανωτέρω δραστηριοτήτων με εστίαση στην υποστήριξη πρωτοβουλιών, συγγραφή και υλοποίηση εθνικών, περιφερειακών και ευρωπαϊκών έργων.

Διάρκεια Σύμβασης

Έως και 3 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι το τέλος του έργου χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ.

Υποβολή Προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους  μέχρι την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 17:00 μ.μ. Μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα στο: praxi@praxinetwork.gr, σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης (COM_ATH_AUG_2023) για την οποία ενδιαφέρονται.

Μπορείτε να δείτε όλη την προκήρυξη, κάνοντας κλικ εδώ.

Επικοινωνία

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Αλεξάνδρα Ρίζου, email: praxi@praxinetwork.gr