Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ υποστηρίζει το Πανεπιστήμιο Κρήτης στην υλοποίηση του προγράμματος ACES–STAR.

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς υποστήριξης της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παρέχοντας υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες σε εταιρείες, ιδρύματα, και οργανισμούς, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Με γνώμονα την εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτει, υποστηρίζει το Πανεπιστήμιο Κρήτης κατά την υλοποίηση του μεταπτυχιακού προγράμματος ACES – STAR Erasmus Mundus Joint Master Degree in Aquaculture, Environment and Society (EMJMD ACES-STAR)

Πληροφορίες για το πρόγραμμα

Το (EMJMD ACES-STAR) είναι ένα διετές πρόγραμμα σπουδών το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε τρία Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια με εξειδίκευση στην έρευνα για την υδατοκαλλιέργεια μέσω του οποίου οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τις πρακτικές και θεωρητικές δεξιότητες που απαιτούνται για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας.

Αναλυτικό πρόγραμμα

• Έναρξη Προγράμματος : Τέλη Αυγούστου 2024
• University of the Highlands and Islands (3 εξάμηνα)
• University of Crete, Greece (3 εξάμηνα)
• University of Nantes, France (3 εξάμηνα)
• Μετά τη λήξη οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία εξάμηνης διατριβής σε συνεργαζόμενο εταίρο της επιλογής τους.

Μπορείτε να βρείτε επιπλέον πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ

Υποτροφίες

Το ACES-STAR προσφέρει full scholarships, που χρηματοδοτούνται από το EACEA της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα καλύψουν το κόστος των διδάκτρων, της ασφάλισης και θα παρέχουν 1.400 ευρώ μηνιαίως στους επιτυχόντες αιτούντες, τα οποία θα συμβάλλουν στα έξοδα ταξιδιού, μετεγκατάστασης και καθημερινής διαβίωσης.

• Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 4 Φεβρουαρίου 2024
• Περισσότερες πληροφορίες: https://www.emm-aces.org/faq/ 
• Υποβολή Αιτήσεων: https://www.emm-aces.org/apply/ 

 

“Είναι ευπρόσδεκτες οι αιτήσεις από όλους τους υποψήφιους φοιτητές ενώ το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή κατάλληλων και αποτελεσματικών υπηρεσιών σε φοιτητές με αναπηρίες”.

Περισσότερα Νέα:

Πρόσκληση για Σύμβουλο Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Πάτρα

Πρόσκληση για Σύμβουλο Μεταφοράς Τεχνολογίας στα Ιωάννινα

Άνοιξε ο νέος κύκλος για το EIC T2M Business Idea Validation Bootcamp.

B2B Matchmaking Event από PRAXI Network, ΣΒΘΣΕ και ΣΘΕΒ, στο πλαίσιο του Innovent Forum 2024