Δελτίο Τύπου: Το Οικοσύστημα Καινοτομίας της χώρας ενδυναμώνεται: Συμφωνητικό Στρατηγικής Συνεργασίας του Δικτύου ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Δελτίο Τύπου

[Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2021]

Συμφωνητικό Στρατηγικής Συνεργασίας για την υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων, εγγεγραμμένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «ELEVATE GREECE» του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων (ΕΜΝΕ) της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, υπέγραψαν σήμερα, Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021, στην Αθήνα, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Χρίστος Δήμας και ο κ. Παναγιώτης Καρνιούρας, Διευθυντής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ θα προσφέρει ανταγωνιστικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας προς τις νεοφυείς επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «ELEVATE GREECE». Οι υπηρεσίες αφορούν σε τρεις (3) κατηγορίες:

  • Ενημέρωση και πληροφόρηση για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα υποστήριξης της έρευνας και της καινοτομίας.
  • Δράσεις δικτύωσης για εμπορικές, ερευνητικές και τεχνολογικές συνεργασίες με εταιρείες εντός αλλά κυρίως εκτός Ελλάδας.
  • Διαγνωστικές υπηρεσίες σε θέματα Διαχείρισης Καινοτομίας, Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπηρεσίες Αποτίμησης Στάθμης Τεχνολογικής και Εμπορικής Ετοιμότητας (Technology and Μarket Readiness Level).

Μετά την υπογραφή του Συμφωνητικού Στρατηγικής Συνεργασίας ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Χρίστος Δήμας δήλωσε:

«Το Οικοσύστημα Καινοτομίας με την υπογραφή του Συμφωνητικού Στρατηγικής Συνεργασίας του Δικτύου ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ με την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας για την υποστήριξη του Elevate Greece, ενδυναμώνεται ακόμα περισσότερο. Στο πλαίσιο ενίσχυσης του οικοσυστήματος πρόκειται να διεξαχθούν επίσης και τα πρώτα Βραβεία Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας «Elevate Greece» 2021 στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ θα προσφέρει στην βραβευθείσα επιχείρηση της κατηγορίας βραβείων «Τεχνοβλαστός (Spin-off) της Χρονιάς» πολύ σημαντική υποστήριξη.

Τα Βραβεία ευελπιστούμε πως θα αποτελέσουν από εδώ και στο εξής έναν σταθερό θεσμό επιβράβευσης των καινοτόμων επιχειρήσεων του Elevate Greece στην ελληνική πραγματικότητα ενώ ταυτόχρονα θα δώσουν τη δυνατότητα στις εταιρείες να προβάλουν το έργο τους και να διευρύνουν τις συνέργειες τους στο μέλλον με εταιρείες και φορείς του οικοσυστήματος.

Παράλληλα, αξίζει να αναφερθεί, πως με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και εξωστρέφεια του οικοσυστήματος απλοποιούμε το νομοθετικό πλαίσιο για τους τεχνοβλαστούς (spin-off), δηλαδή τις εταιρείες ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων. Θεσμοθετούμε ένα ξεκάθαρο, κοινό και λειτουργικό πλαίσιο επιδιώκοντας να ενθαρρύνουμε τη δημιουργία ακόμα περισσότερων.

Είμαστε λοιπόν πολύ χαρούμενοι για αυτή τη νέα συνεργασία με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ και είμαι βέβαιος πως θα προσφέρει ανταγωνιστικές υπηρεσίες, υψηλής προστιθέμενης αξίας προς τις νεοφυείς επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ELEVATE GREECE.»

Σύμφωνα με τον Διευθυντή του Δικτύου ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ κ. Παναγιώτη Καρνιούρα, το Συμφωνητικό Συνεργασίας επισφραγίζει, θεσμοποιεί και συστηματοποιεί την υπάρχουσα ουσιαστική συνεργασία των δύο φορέων με στόχο την ενίσχυση, ανάπτυξη και εξωστρέφεια του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ αποτελεί σταθερό συνεργάτη της Πολιτείας στο σχεδιασμό και υλοποίηση πρωτοβουλιών για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής συνεργασίας, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ θα συμμετάσχει στην 1η Τελετή Βράβευσης των Εθνικών Βραβείων Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας του ΕΜΝΕ για το έτος 2021 και θα προσφέρει στην βραβευθείσα επιχείρηση της κατηγορίας βραβείων «Τεχνοβλαστός (Spin-off) της Χρονιάς» τα κάτωθι:

Α. Παροχή σε είδος για «Αποτίμηση Αξίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας με σκοπό τη χρήση στη διαμόρφωση στρατηγικής για την αξιοποίηση του διανοητικού αυτού κεφαλαίου».

Β. Παροχή σε είδος για «Διεθνοποίηση/επιχειρηματική ευφυία με σκοπό τον εντοπισμό και ποσοτικό προσδιορισμό κατάλληλων θεματικών και γεωγραφικών αγορών».

Η τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της 85ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα βραβεία του ΕΜΝΕ επισκεφθείτε:  https://elevategreece.gov.gr/el/national-startup-awards-2021/

Περισσότερα Νέα:

Invest to Innovate: Εκδηλώσεις για επενδυτικές παρουσιάσεις

Ανταλλαγή γνώσης και ουσιαστική σύνδεση με τις κοινότητες της καινοτομίας.

Πρόσκληση για Σύμβουλο Μεταφοράς Τεχνολογίας & Υποστήριξης Καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη

EUDIS hackathon 2024 με θέμα «Digital in Defence»