Ξεκινούν οι προτάσεις νεοφυών επιχειρήσεων για το πρόγραμμα DIANA του ΝΑΤΟ

Το ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ  ενημερώνει τις ενδιαφερόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις ότι το πρόγραμμα υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων διττής χρήσης του ΝΑΤΟ DIANA προσκαλεί καινοτόμες επιχειρήσεις να υποβάλλουν προτάσεις για να ενταχθούν, σε τρεις στρατηγικούς τομείς ενδιαφέροντος: ενέργεια, ασφάλεια πληροφοριών και εφαρμογές τηλεπισκόπησης και επιτήρησης (Energy Resilience, Secure Information Sharing, Sensing and Surveillance Challenge).

Το πρόγραμμα DIANA καλεί τις νεοφυείς καινοτόμες επιχειρήσεις να προτείνουν λύσεις διττής χρήσης (dual use) σε κρίσιμες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Συμμαχία, δηλαδή τόσο σε θέματα άμυνας όσο και ασφάλειας.

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις που θα επιλεγούν θα λάβουν επιχορήγηση για να αναπτύξουν περεταίρω την τεχνολογία τους, ενώ θα έχουν την ευκαιρία να ενταχθούν στις δομές επιτάχυνσης σε ΗΠΑ, Δανία, Ιταλία. Εσθονία και να αποκτήσουν πρόσβαση σε εγκαταστάσεις δοκιμών. Παράλληλα θα επωφεληθούν από την επαφή με επενδυτές και τελικούς χρήστες, ενώ θα έχουν υποστήριξη στην μετάβαση και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών.

Οι επιχειρήσεις των οποίων οι προτάσεις θα θεωρηθούν εξαιρετικά υποσχόμενες, θα προσκληθούν σε διαδικτυακή συνέντευξη, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την επιλογή περίπου 30 επιχειρήσεων.

Οι παραπάνω επιχειρήσεις θα λάβουν επιχορήγηση ύψους 100.000 ευρώ και θα γίνουν δεκτές στην πρώτη φάση του προγράμματος επιτάχυνσης (Boot-cam).

Στο τέλος της πρώτης φάσης, σε μικρότερο αριθμό εταιρειών θα προσφερθεί πρόσθετη επιχορήγηση έως 300.000 ευρώ και θα προσκληθούν να συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση του προγράμματος επιτάχυνσης που ονομάζεται «Scale». Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης, οι εταιρείες θα επικεντρωθούν στην περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνολογικής λύσης, στην ανάπτυξη στρατηγικών μετάβασης και στη συνεργασία με επενδυτές και τελικούς χρήστες.

Οποιαδήποτε επιχείρηση με έδρα σε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ είναι επιλέξιμη να υποβάλει αίτηση στις προσκλήσεις του DIANA.

Υπενθυμίζεται ότι το ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ έχει επιλεγεί ως σημείο φιλοξενίας του Επιταχυντή Αμυντικής Καινοτομίας στην Κρήτη, ενώ συμμετέχει στο πρόγραμμα DIANA και με ένα κέντρο δοκιμών στην Πάτρα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του ΝΑΤΟ https://www.diana.nato.int/challenges.html

Περισσότερα Νέα:

Invest to Innovate: Investors Networking Event στις 20 Ιουνίου.

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτησεων – Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας & Υποστήριξης Καινοτομίας στα Ιωάννινα

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ υποστηρίζει το Πανεπιστήμιο Κρήτης στην υλοποίηση του προγράμματος ACES–STAR.

NET4SOCIETY – Μοναδικές Ιστορίες Επιτυχίας που Εμπνέουν!